Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin 1789-1919

Alcím
Ungarländische Studenten an den kleineren Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches, 1789-1919
Szerző
Mészáros Andor
Kiadás ideje
2014
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
978-963-284-491-6
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés

5

          1. A napóleoni háborúk és lezárásuk korszaka (1789-1919) ……....

9

          2. Konzervativizmus a Habsburg Birodalomban (1820-1849) ….....

14

          3. A neoabszolutizmus korszaka és a kiegyezés előtti időszak

              felsőoktatása a Habsburg Birodalomban (1850-1866) ……….....

 

20

          4. A „boldog békeidők” első felének egyetemjárása (1867-1889) .....

24

          5. A dualizmus második felének felfutó egyetemjárása (1890-1919)

29

 

 

A hallgatóság szakválasztása összesítve az egész vizsgált periódusban (1789-1919) ……………………………………………………………..

 

32

A hallgatóság társadalmi rétegződése ……………………………………

46

A hallgatóság földrajzi rekrutációja ……………………………………...

49

A hallgatóság valószínűsíthető nemzetiségi összetétele ………………….

52

A hallgatóság vallási összetétele …………………………………………

56

 

 

ADATTÁR ……………………………………………………………..

59

A források közlésének módja …………………………………………....

61

Methode der Publikation der Quellen …………………………………...

64

 

 

1. Grazi Egyetem ………………………………………………………..

69

2. Grazi Műegyetem ……………………………………………………..

188

3. Leobeni Bányászati Akadémia ………………………………………...

209

4. Innsbrucki Egyetem …………………………………………………..

218

5. Linzi Akadémia ………………………………………………………

257

6. Laibachi Akadémia …………………………………………………....

261

7. Klagenfurti Akadémia ………………………………………………...

263

8. Prágai Egyetem (Német) ……………………………………………...

265

9. Prágai Cseh Egyetem …………………………………………………

321

10. Prágai Műegyetem (Német) …………………………………………

334

11. Prágai Cseh Műegyetem ……………………………………………..

349

12. Prágai Képzőművészeti Akadémia …………………………………..

357

13. Prágai Zeneakadémia ………………………………………………..

359

14. Olmützi Egyetem …………………………………………….............

361

15. Pribrami Bányászati Akadémia ………………………………………

367

16. Brünni Műegyetem (Német) ………………………………………....

369

17. Brünni Műegyetem (Cseh) …………………………………………..

379

18. Trieszti Kereskedelmi és Tengerészeti Akadémia ……………………

381

19. Fiumei Haditengerészeti Akadémia …………………………………..

385

20. Zágrábi Akadémia, Egyetem ………………………………………...

400

21. Krakkói Egyetem ……………………………………………………

433

22. Krakkói Műegyetem ………………………………………………....

439

23. Lembergi Egyetem …………………………………………………..

440

24. Lembergi Műegyetem ………………………………………………..

465

25. Csernovici Egyetem …………………………………………………

466

 

 

Helynévmutató ………………………………………………………….

473

Személynévmutató ……………………………………………………....

512