Magyarországi diákok holland egyetemeken, 1595-1918

Alcím
Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteten, 1595-1918
Szerző
Bozzay Réka, Ladányi Sándor
Kiadás ideje
2007
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
978 963 463 9000 8
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

Bevezetés   7

1.1. A kutatás időbeli és térbeli határai   7

1.2. A rendelkezésre álló források, a forrásfeltárás módszerei   8

2.1. A hollandiai felsőoktatás a XVI-XX. században  15

2.2. Magyar diákok hollandiai peregrinációja 1575 és 1918 között  16

2.3. A hollandiai magyar peregrináció kutatásának hagyományai  17

3.1. A Hollandiába irányuló magyarországi peregrináció fő tendenciái  17

3.1.1. Létszámok  17

3.1.2. Az egyetemek és főiskolák látogatottsági aránya (feltételezett egyetem-látogatással együtt) 1575-1930 között  19

3.1.3. Intézménytípusok  21

3.1.4. Fakultások  22

3.1.5.  Társadalmi rétegződés  23

3.1.6. A hallgatók felekezeti megoszlása  23

3.1.7. A magyarországi régiók, megyék szerinti tagolódása  27

3.1.8. A peregrinusok előtanulmányai  28

3.1.9. A hallgatók nemzetiségi összetétele  30

A források közlésének módja  33

1. Franekeri Egyetem – Universiteit Franeker 118

2. Utrechti Egyetem – Universiteit Utrecht 175

3. Groningeni Egyetem – Universiteit Groningen 198

4. Harderwijki Egyetem – Universiteit Harderwijk 203

5. Deventeri Akadémia – De illustre school te Deventer 207

6. Amszterdami Egyetem – Universiteit van Amsterdam 210

7. Leideni Egyetem – Universiteit Leiden 213

Helynévmutató 287

Személynévmutató 297

Hongaarse studenten aan Nederlandse universiteiten (1575) 1595 – 1918 323

Ungarländische Studenten an niederländischen Universitäten (1575) 1595 – 1918 326

Tartalomjegyzék 329