A Jogi Kar alapító oklevele

Kapcsolódva a Jogi Kar 350 évvel ezelőtti alapításának ünnepéhez, közzétesszük az 1667. január 2-án született alapító oklevelet (első és utolsó oldal), amelyet az ELTE Levéltára őriz.

A két aláíró Szegedi Lénárt Ferenc váci püspök, pozsonyi prépost és magyar udvari kancellár, valamint Pongrácz György választott szendrői püspök, az esztergomi székesegyház olvasó kanonokja, néhai Lippay György esztergomi érsek végrendeletének végrehajtói. A jogi képzés elindítását két esztergomi érsek, Lósy Imre és Lippay György adományai tették lehetővé. A végrendelet végrehajtói a kar felállítása ügyében az esztergomi káptalannal állapodtak meg, amely kezelte az egyetem alapjához csatolt 30.000 Ft tőkét. Négy jogi tanszéket állítottak fel: egyet az egyházjog, egyet a római jog és kettőt a hazai jog oktatására. A megállapodást megpecsételték az említetteken kívül Sicuten Mihály, a jezsuiták osztrák tartományának elöljárója, aki alá a rend magyarországi tagjai is tartoztak és Vid László jezsuita atya, a nagyszombati kollégium rektora.