Magyarországi diákok a prágai és a krakkói egyetemeken, 1348-1525 1-2. köt.

Alcím
Studenst from Hungary at the Universities of Prague and Krakow, 1348-1525
Szerző
Haraszti Szabó Péter, Kelényi Borbála, Szögi László
Kiadás ideje
2016
Kiadó
ELTE Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
-
Sorozat
Magyarországi diákok a középkori egyetemeken
Ismertető

Tartalomjegyzék

 

Szögi László: Előszó …………………………………………….7

Haraszti Szabó Péter: Magyarországi diákok a Prágai Egyetemen a középkorban …………………………………………………….9

Bevezetés ………………………………………………………..9

Kutatástörténet ………………………………………………….10

A Prágai Egyetem története ……………………………………..12

A prágai studium generale alapítása ……………………………..12

Az egyetem belső szerkezete ……………………………………14

A Prágai Egyetem nemzeti beosztása és a diákok létszáma ……..16

A Prágai Egyetem és a wiklifizmus ……………………………18

A Prágai Egyetem magyarországi hallgatói ……………………...22

A hallgatók létszáma és fakultásonkénti megoszlása ……………22

A magyarországi hallgatók létszámának alakulása ………………24

A magyarországi hallgatók származási helye ……………………28

Fokozatszerzés ………………………………………………….31

Magyar tanárok Prágában ………………………………………33

Huszita kapcsolatok …………………………………………….35

A hallgatók társadalmi állása ……………………………………38

Életpályák ……………………………………………………….39

Összegzés ……………………………………………………….40

 

Kelényi Borbála: Magyarországi diákok a Krakkói Egyetemen a középkorban ……………………………………………………...41

Kutatástörténet ………………………………………………….41

A Krakkói Egyetem története …………………………………...43

A Krakkói Egyetem alapítása …………………………………....43

Az egyetem újraalapítása és rövid története ……………………..46

A Krakkói Egyetem magyarországi hallgatói …………………….50

A Bursa Hungarorum …………………………………………...53

A magyarországi hallgatók létszámának alakulása ……………….58

A magyarországi hallgatók származási helye …………………….62

A hallgatók társadalmi állása …………………………………….66

Fokozatszerzés …………………………………………………..68

Magyar tanárok Krakkóban ……………………………………..71

A hallgatók tanulmányai más egyetemeken ……………………...72

Életpályák ……………………………………………………….73

Mindennapi élet …………………………………………………78

Zárszó: A krakkói egyetem és magyar diákjai 1525 után ……….82

 

Felhasznált irodalom / Bibliography …………………………….85

 

László Szögi: Hungarian Peregrinatio Academica in the Middle Ages ... 111

 

Péter Haraszti Szabó: Students from Hungary at the University

of Prague in the Middle Ages ……………………………………112

Numbers of the Students ………………………………………..112

The Geographical and Social Origins of the Students …………...114

Graduation ………………………………………………………116

Famous Students ………………………………………………...117

Conclusion ……………………………………………………….117

 

Borbála Kelényi: Students from Hungary at the University

of Krakow in the Middle Ages …………………………………..119

Chronological Distribution ………………………………………119

Bursa Hungarorum ……………………………………………...122

Territorial Distribution …………………………………………..122

Graduation ……………………………………………………...122

Hungarian Professors ……………………………………….…...124

Krakow and Other Universities …………………………………126

Hungarian Students’ Prosopographical Data ……………………127

Everyday Life at the University of Krakow ……………………..129

Afterword ……………………………………………………….130

 

Képek / Pictures ………………………………………………...131

A képek forrása / The Source of the Pictures ………………….149