Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 1526-1788 (1798)

Elfogyott
Alcím
Ungarländische Studenten an den Schweitzerischen Universitäten und Akademien 1526-1788 (1798)
Szerző
Hegyi Ádám
Kiadás ideje
2003
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963 463 620 9
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

Bevezető   7

1.2. A rendelkezésre álló források, a forrásfeltárás módszerei   8

1.2.1. Nyomtatott források   9

1.2.2. Levéltári források  10

2.1. A svájci felsőoktatás a XV - XVIII. században  11

2.2 Külföldi hallgatók Svájcban  12

3.1. A svájci peregrináció magyarországi hagyománya  13

3.2. A Svájcba irányuló magyarországi peregrináció fő tendenciái  15

3.2.1. Létszámok  15

3.2.2. Intézménytípusok  19

3.2.3. Fakultások  19

3.2.4. Társadalmi rétegződés  21

3.2.5. A magyarországi régiók, megyék szerinti tagolódás  22

3.2.6. A peregrinusok előtanulmányai  26

3.2.7. A hallgatók felekezeti megoszlása  32

3.2.8. A hallgatóság nemzetiségi összetétele  33

A források közlésének módja  35

Az adattár szerkezeti felépítése  36

A közigazgatási egységek kódszámai --Die Kodnummer des Verwaltungsdistricktes  39

 1. Baseli Egyetem - Universität Basel  44

 2. Berni Akadémia - Hohe Schule Bern  64

 3-4. Genfi Egyetem — Université de Génévé  78

  (4.) Ľ Université Génévé függelék  84

 5. Lausanne-i Akadémia — Haute École de Lausanne  87

 6. Zürichi Akadémia - Hohe Schule Zürich  89

Helymutató 103 

Névmutató 107 

Ungarländische Studenten an den schweizerischen Universitäten (1460) 1526 – 1788 (1798) 116