A magyar katolikus klérus elitjének képzése, 1855-1918

Elfogyott
Alcím
A Hittudományi Kar hallgatói
Szerző
Berzeviczy Klára
Kiadás ideje
2000
Kiadó
ELTE Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963 463 401X
Sorozat
Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből
Ismertető

Tartalom

 

Bevezetés   7

A papképzés Magyarországon   8

 A papság felsőfokú képzésére szolgáló magyarországi hittani intézetek   8

 Az 1855-ös konkordátum utáni helyzet   9

A Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Kara  10

 A teológiai kar az 1858-as tantervi reform után  11

 A teológiai kar a dualista korban  12

 - A Hittudományi Kar pesti egyetemről való kizárásának terve  12

 - Tervek egy katolikus egyetem megalapítására  13

 - Az egyetemi hitszónoki tisztség megszűnése és újjáélesztése  15

 - A tanrendi reform  16

A Hittudományi Kar hallgatói  21

Függelék: A kar diákjai az egyházi elit soraiban  33

Adattár  35

 Forrásközlés módja   36

 A Hittudományi Kar hallgatóinak névsora 1855-1918  43

 Névmutató  123 

Levéltári források 145 

Irodalom 145 

Die Studenten der Katolische Theologischen Fakultät der Universität zu Pest 1855-1918 147