Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Szerző
Papp József
Kiadás ideje
1982
Kiadó
ELTE
Kiadás helye
Budapest
ISBN
-
Sorozat
Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből
Ismertető

Tartalom

Bevezető    7

I. Az egyetem és fakultásai elnevezésének, címének változása  9

II. Az egyetem szertartási szokásai és alkalmai   15

 A tanévnyitó közgyűlés   18

 A rektori és dékáni tisztségváltás szertartása  19

 Az új tanárok beiktatása  21

 A hallgatók beiktatása (dopositio) 22

 A kitüntetéses doktoravatás  29

 A díszdoktorság  35

 A jubileumi diploma adományozása  41

 Az egyetemi kitüntetések  42

  „Pázmány Péter Egyetemi Emlékserleg” 42

  „Pro Universitate Emlékérem”  44

  „Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme”  44

  „A Kar Kiváló Oktatója”  45

  „Jó tanulással, jó sportolással a szocializmusért”  47

 Magánalapítvány-tétel szokása  47

 Az Egyetem alapításának és újjáalakításának jubileumi évfordulói  49

 Üdvözlőirat  57

 A rendezvények égisze  58

 A karok sorrendje  58

 Az Egyetem saját halottja  59

III. Az Egyetem jelvényei  61

 Jogarok  64

 Tisztségláncok  64

 Az új jogarok és tisztségláncok  65

 A díszöltözetek  70

 Pecsétek (sigillumok)  77

 Az Egyetem címere  84

 Egyetemi zászlók és lobogók  89

 A magyar királyi koronázási jelvények másolata  95

 A Szentjobb őrizete  95

IV. Az Egyetem épület- és tárgyi emlékeinek inventáriuma  97

 Épületek, szobrok és egyéb relikviák  98

 Az  Egyetem érememlékei 136

 Az Egyetem pénzemlékei 150

 Az Egyetem bélyegemlékei 150 

V. Az Egyetem és a karok alapítólevele 153 

 Az 1635. május 12-én kelt alapítólevél 159 

 Az Egyetem alapítását megerősítő, 1635. október 8-án kelt királyi oklevél 165 

 A jogi kar 1667. január 2-án kelt alapítólevele 173 

 Az Egyetem királyi rangra emeléséről 1769. július 17-én kelt adománylevél 187 

 Az 1780. március 25-én kelt Diploma inaugurale 199 

VI. Életrajzi adatok az Egyetem alapítójáról és névadójáról 271

 Pázmány Péter (1570-1637) 271

 Eötvös Loránd (1848-1919) 276 

VII. Ünnepélyek, avatások forgatókönyve 281 

 Állami ünnepélyek 281 

 Egyetemi ünnepélyek 282 

 Avatások 283 

 Arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomák átadása 292 

 Egyéb ünnepélyek 293 

VIII. Függelék 295 

 Az Egyetem rektorainak és kancellárjainak névsora 297 

 Az Egyetem díszdoktorainak névsora307 

 Az Egyetem kitüntetéses doktorainak névsora 315 

 A képek jegyzéke 323 

 Rövidítések, jelmagyarázatok335 

IRODALOM 337 

Tartalomjegyzék angolul 345 

Tartalomjegyzék németül 347 

Tartalomjegyzék oroszul 349