Az ELTE-n működő könyvtárak között egy úgynevezett gyűjtőköri megosztás van érvényben, melynek értelmében a különböző karokon működő könyvtárak és az Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjteménye együttesen biztosítják az egyetemen oktatott és kutatott tudományok szakirodalmához való közvetlen hozzáférést.
E megállapodás alapján az Egyetemi Könyvtár és Levéltár a társadalom- és humántudományok, valamint a gazdaságtudomány területéről azokat a tudományos igényű műveket gyűjti magyar és idegen (elsősorban angol, német, francia) nyelven, melyek az aktuális tudományos kutatások mélységéhez igazodóan tárgyalják tartalmukat. Az ELTE Doktori Szabályzata értelmében az Egyetemi Könyvtár gyűjti az egyetemen működő doktori iskolákban megvédett disszertációkat. Szépirodalomból a magyar- és a világirodalom történetének jelentős alkotásait, a kortárs hazai és nemzetközi irodalom reprezentáns műveit gyűjtjük magyar nyelven.
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjtőkörét a Gyűjtőköri Szabályzat határozza meg. A Gyűjtőköri Szabályzat  az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. függeléke.

A képen az ELTE Egyetemi Könyvtár gyűjtőkörének illusztrációja látható, melyen hét könyv sorakozik egymáson. A színes könyvekből kilógó könyvjelzőkön elhelyezett ikonok a fő gyűjtőköröket szimbolizálják: vallás, európai felsőoktatás története, általános művek és határterületi tudományok, humán és társadalomtudományok, szépirodalom, gazdaságtudomány és marketing, történelem és filozófia.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL