Új levéltári kiadvány

Levéltárunk legújabb kötete (Kmety Adrien – Szögi László: Az egri felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1713–1852. Eger, 2021. Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 24.) az egri felsőoktatási intézmények, az Érseki Szeminárium és az Érseki Joglíceum hallgatóinak adattárát tartalmazza. A kiadvány az 1713. évtől kezdve az 1849/50. tanév végéig dolgozza fel az intézményekben tanulók adatait, de az 1849-ben kezdett hallgatók tanulmányi pályáját egészen 1852-ig követi. A kötet végén a személy- és helynévmutató mellett több fénykép is található a legérdekesebb forrástípusokról.  

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL