Egyetemi levéltári mozaikok – A Füvészkert térképe 1907-ből

1878. január 12-én született Molnár Ferenc, akinek népszerű kisregénye, a Pál utcai fiúk részben az egyetem Füvészkertjében játszódik. A cselekmény 1889-ben zajlik, bár maga a regény 1907-ben jelent meg. Ez az év a Füvészkert történetében sorsfordítónak bizonyult, a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján ugyanis területének nagy részét át kellett adnia az egyetem Orvoskarának épülő új klinikák épületei számára. Az 1908. évi 48. törvénycikk a Margitszigetet jelölte ki a Füvészkert új helyéül, a költözés után pedig a Füvészkert egykori területét teljes egészében az Orvoskar kapta volna meg. Bár tervek készültek a Margitszigetre történő átköltözéshez, de a kert végül korábbi helyén, megcsonkított területtel működött tovább. Az 1901-ben készült térképen kék vonallal jelölték a Füvészkert új határát, piros színnel pedig az épülő új épületek helyét írták be.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL