ÚJ ELRENDEZÉSBEN AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR XVI-XVII. SZÁZADI NEM HUNGARICUM NYOMTATVÁNYAI

A 450 éves Egyetemi Könyvtár két törzsgyűjteményét mutatja be Knapp Éva átfogó tanulmánya a Könyvtári Figyelő 2012/2.számában. A Régi Nyomtatványok Osztályának munkatársai 2000 óta a külföldön nyomtatott, nem magyar nyelvű könyvek új elrendezésén fáradoztak. A MOKKA-R szerinti elektronikus feldolgozás során így választották külön a 16. századi (antikva), a 17. századi (barokk), és a 18. századi (felvilágosodás), csoportját. Az új raktári elhelyezéshez kapcsolódott a könyvek restaurálása, tisztítása. Az évszázadonkénti tagoláson belül téma szerinti főcsoportok vonulatai mutatkoznak meg: bibliakiadások, egyháztörténet, egyházi és világi jogtudomány, természettudományos nyomtatványok, valamint a humanizmus irodalmi teljesítményei. Ezekre, valamint a művelődéstörténeti érdeklődésre számot tartó tulajdonosokra vonatkozóan sok példát sorol föl a szerző.

 

(2012. szeptember 7. Kakasy Judit)