Közel kétszáz könyvvel gyarapodott az Egyetemi Könyvtár Káldy-Nagy Gyula hagyatékával

Káldy-Nagy Gyula (1927. július 14.─2011. október 14.), az MTA tagja, az ELTE professzor emeritusa, egyetemi tanár, nemzetközi hírű turkológus szellemi hagyatékának jellemző bizonyítékai közé sorolható az a csaknem kétszáz könyv, amely a család jóvoltából az Egyetemi Könyvtár központi gyűjteményébe került.

Az elődök, tanárok (Goldzieher Ignác, Németh Gyula, Fekete Lajos), tudós kollégák (Engel Pál), valamint a tanítványok közül Fodor Pál, Molnár Antal kötetei mellett helyet kaptak a hazai területek török hódoltság alatti életére vonatkozó összeírásai (Budai, Hatvani, Gyulai, Mohácsi, Csanádi, Szegedi szandzsák), melyekkel a professzor úr elsőrendű forrásanyagot közölt a szakma kutatói számára. Alapos tényközléseihez fáradhatatlan idegennyelvű szakirodalmazás társult; csak néhány különlegesség kézikönyveiből: J. A. Vullers: Lexicon persico-latinum…(Bonnae ad Rhenum: A. Marci, 1855-1864.); Bianchi, Th.-X.─Kieffer, J.-D.:  Dictionnaire turc-français (Paris:typographie de Mme Ve Dondey-Dupré, 1850.). Kitartóan, szenvedélyesen érdekelte szűkebb szakterülete, a kora újkori török-magyar-európai kapcsolatrendszer, beleértve ezek mai vonatkozásait is. Íme néhány könyvcím házi olvasmányaiból: Duby, G.-Mantran, R.: L’Eurasie XIe-XIIIe siècles; LeGoff, J.: Die Geburt Europas im Mittelalter; Münch, P.: Lebensformen in der Frühen Neuzeit 1500 bis 1800.; Wilson, P.H.: Europe’s Tragedy : a History of the Thirty years war; Vaughan, D.M.: Europe and the Turk : a Pattern of Alliances 1350-1700.; Jaeckle, E.: Die Idee Europa ; Finkel, C.: Osman’s Dream : the Story of the Ottoman Empire 1300-1923. ; Runciman, S.: The Fall of Constatinople 1453.

Tisztelettel megőrizzük az Egyetemi Könyvtár volt kedves olvasójának, Káldy-Nagy professzor úrnak emlékét, és a könyvadományt. A könyvtárba került hagyaték feldolgozása megkezdődött, és hamarosan az olvasók számára is hozzáférhető lesz.