Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein és akadémiáin

Alcím
Ungarländische Studenten an den kleineren Universitäten und Hochschulen des Habsburger Reiches
Szerző
Varga Júlia
Kiadás ideje
2004-2014
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963-463-717-5
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

Bevezetés   7

I. A kutatás térbeli és időhatárai, módszertani kérdések   7

II. A Habsburg Birodalom felsőoktatási hálózata a 16-18. századig   8

III. A Habsburg Birodalomba irányuló magyarországi peregrináció főbb tendenciái  12

 Létszámok  12

 Fakultások, tudományos fokozatok, előző és későbbi tanulmányok  21

 A hallgatók társadalmi rétegződése  25

 A hallgatóság magyarországi régiók, megyék szerinti megoszlása  28

 A hallgatóság nemzetiségi összetétele     34

 Horvátországi hallgatók a Habsburg Birodalom kisebb egyetemein  36

Adattár  41

 A források közlésének módja  43

 Az adattár szerkezeti felépítése  44

 Rövidítések jegyzéke  48

1. Grazi Egyetem – Universität Graz  53

2. Salzburgi Egyetem – Universität Salzburg149 

3. Innsbrucki Egyetem – Universität Innsbruck 153 

4. Linzi Akadémia – Lyceum Linz 155 

5. Klagenfurti Akadémia – Lyceum Klagenfurt 163 

6. Laibachi Akadémia – Univerza v Ljubljani 167 

7. Prágai Egyetem – Univerzita Karlova Praha 169 

8. Prága – Klementinum – Praha 179 

9. Olmützi Egyetem – Univerzita Olomouc 181

Függelék (Horvátországi hallgatók) 217 

10. Grazi Egyetem – Universität Graz 219 

11. Salzburgi Egyetem – Universität Salzburg 294

12. Linzi Akadémia – Lyceum Linz  295 

13. Klagenfurti Akadémia – Lyceum Klagenfurt 296 

14. Prágai Egyetem – Univerzita Karlova Praha 299 

15. Olmützi Egyetem – Univerzita Olomouc 300 

Helynévmutató 303 

Horvát helynévmutató 318 

Névmutató323 

Zusammenfassung 381