Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1694-1789

Alcím
Ungarländische Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen 1694-1789
Szerző
Tar Attila
Kiadás ideje
2004
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963-463-6977
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó  5

Bevezetés   7

I. A téma kutatásának hazai és nemzetközi előzményei   7

 A kutatás térbeli és időhatárai    8

 A rendelkezésre álló források, a forrásfeltárás módszerei  10

II. Németország felsőoktatási hálózata a korai újkorban és a 18. században  10

 Fejlődési tendenciák és presztízs a 18. századi német egyetemek közt  13

III. A németországi peregrináció magyarországi hagyománya  17

IV. A németországi magyar peregrináció fő tendenciái  18

 Vonzáskörzetek, régiók, intézménytípusok  21

 Előzetes tanulmányok, egyéb egyetemi tanulmányok  26

 Tanulmányok más egyetemeken  28

 Fakultások, szakmacsoportok  30

 Társadalmi rétegződés  32

 A hallgatók felekezeti megoszlása  34

 A magyarországi régiók, megyék szerinti tagolódás  35

 A hallgatóság nemzetiségi összetétele  43

1. Altdorfi Egyetem – Nürnbergische Universität Altdorf  53

2. Bambergi Akadémia és Egyetem – Otto-Friedrich Universität Bamberg  61

3. Brémai Illusztris Gimnázium – Gymnasium Illustre zu Bremen  63

4. Dillingeni Egyetem - Universität Dillingen  67

5. Duisburgi Egyetem – Universität Duisburg  69

6. Erfurti Egyetem – Universität Erfurt  71

7. Erlangeni Egyetem – Friedrich-Alexander Universität Erlangen (Nürnberg)  73

8. Odera Frankfurt Egyeteme – Universität Frankfurt an der Oder (Viadrina)  85

9. Freibergi Bányászati Akadémia – Bergakademie Freiberg 101 

10. Freiburg im Breisgau Egyeteme – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in Breisgau 103 

11. Fuldai Egyetem – Adolphuniversität zu Fulda105 

12. Giesseni Egyetem – Grossherzoglich-Hessische Ludewigs-Universität Gießen 107

13. Göttingai Egyetem – Georg-August-Universität Göttingen 109 

14. Hallei Egyetem – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 121

15. Hallei Királyi Pedagógiai Intézet –Pädagogium Regium Halle  159 

16. Hamburgi Akadémiai Gimnázium – Akademisches Gymnasium Hamburg 161 

17. Hamburg Tudósiskola (Johanneum) – Gelehrtenschule des Johanneums Hamburg 163 

18. Heidelbergi Egyetem – Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 165 

19. Helmstedti Egyetem – Universität Helmstedt (Academia Julia) 173 

20. Herborni Pedagógiai Intézet és Főiskola – Hohe Schule und Pädagogium zu Herborn 177 

21. Ingolstadti Egyetem – Ludwig-Maximilians-Univ. Ingolstadt-Landshut-München179 

22. Jénai Egyetem – Friedrich-Schiller-Universität Jena 181 

23. Lipcsei Egyetem – Universität Leipzig 241 

24. Löweni Egyetem - Katholieke Universiteit te Leuven 261 

25. Marburgi Egyetem – Philipps-Universität Marburg 263 

26. Rintelni Egyetem – Universität zu Rinteln (Academia Ernestina) 273 

27. Strassburgi Egyetem – Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg (Université de Strasbourg)275 

28. Tübingeni Egyetem – Eberhard-Karls-Universität Tübingen  279 

29. Wittenbergi Egyetem – Universität Wittenberg  289 

30. Würzburgi Egyetem – Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg 333 

31. Berlini Orvosi-Sebészeti Kollégium – Collegium Medico-Chirurgicum Berlin 335 

Helymutató 338 

Névmutató 354 

Ungarländische Studenten an den deutschen Hochschulen und Universitäten 1694-1788 401 

Tartalomjegyzék 410