Typotex Kiadó új e-könyvei elérhetőek

Ismét bővült a Typotex Kiadó e-könyv kínálata, amelyek az edu.interkonyv.hu oldalon érhetők el.

A kínálat az alábbi kötetetekkel bővült:

Zsinka László: Európa felemelkedése, a nyugati hegemónia kezdetei.

Steven Pinker: Az erőszak alkonya. Hogyan szelídült meg az emberiség?

Dag O. Hessen – Thomas Hylland Eriksen: A versengés paradoxonjai, evolúciós folyamatok a mindennapokban.

Laczkovich Miklós: 333 mértékelméleti feladat. A feladatok anyaga lefedi a klasszikus mértékelméletet a halmazrendszerektől és additív halmazfüggvényektől kezdve a Lebesgue-mértéken és az integrálon keresztül a mértékek differenciálásáig.

Kornai András: Szemantika. A könyv középpontjában a természetes nyelv kifejezéseinek, jellemzően teljes mondatoknak és hosszabb szövegeknek a jelentése áll.

Gabriel Weinreich: Geometriai vektorok. A fontos vektoralgebrai és vektoranalízisbeli fogalmakat és alaptételeket szemléletesen, ábrák segítségével, a geometria nyelvén magyarázza el.

Vetier András: Valószínűségszámítás 1. rész, Valószínűségek és diszkrét valószínűségi változók; Valószínűségszámítás 2. rész, Nevezetes diszkrét eloszlások; Valószínűségszámítás 3. rész, Egydimenziós folytonos valószínűségi változók.

Martos Gábor: „Ilyet én is tudok”, sokmilliós művek kalapács alatt.

Vladimir Jankélévitch:  Az irónia. Vladimir Jankélévitch kivételes gondolati horizontja ebben a könyvben tárul először a magyar olvasó elé.

Tim O'Reilly: Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő?

Martin Buber: Istenfogyatkozás. Miképpen takarta el az évszázadok során a filozófia Istent az ember számára? Akár a Hold a Napot.

Szalay Miklós: Megtervezett érzés, avagy élet a márkákon innen és túl.

Szegedi Csaba. VILÁG–NÉZET. A képről, mint a sík küzdelméről a térrel. 

Braun Tibor:  A könyvek illata. Humorral fűszerezve mutatja be a kémikusok munkáját.

Palugyai István: Tudomány, játék, lebegés. Hatvankét interjú a tudomány világából.