Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében

Elfogyott
Alcím
A katolikus egyetemi lelkészségek története
Szerző
Mózessy Gergely
Kiadás ideje
1997
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963-463-140-1
Sorozat
Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből
ISSN
0324-2919
Ismertető

Tartalom

 

Tartalom   7

Előszó   9

PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM  11

 Az ifjúsági pasztoráció múltja Pázmány Péter egyetemén  11

 A hitszónoki tisztség felújítása  12

 Egyetemi hitszónokok (1908-1934)  15

 A hitszónoklat válsága  24

 Az egyetemi lelkészség felállítása (1935-1936)  26

 Egyetemi hitszónokok és lelkész egyidejű működése  (1936-1938)  30

 A két tisztség egyesítése  33

 Egyetemi lelkészek (1939-1950)  36

 Kísérlet a klinikai lelkészség intézményesítésére  50

1939: EGYETEMI TANÁCSOK VÉLEMÉNYEI LELKÉSZSÉGEK SZERVEZÉSÉRŐL  51

FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM  53

JÓZSEF NÁDOR GAZDASÁGI ÉS MŰEGYETEM  56

 Lelkigondozás nyomai a lelkészség felállítása előtt  56

 Megbízott műegyetemi lelkészek (1942-1945)  57

 A differenciálódás és megszüntetés kora (1945-1949)  60

 Közgazdasági Kar  60

 Mérnökképző Karok  61

 Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar (Sopron)  65

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  70

 Kísérlet az egyetemi lelkészség megszervezésére (1943-1944)  70

 Egyetemi lelkész Szegeden  74

ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM  78

 Egyetemi hitszónokok  79

 Egyetemi lelkészek  80

DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM  83

AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM  86

 Budapest 86

 Mezőgazdasági Kar Keszthelyi Osztálya  87

 Mezőgazdasági Kar Mosonmagyaróvári Osztálya  89

 Mezőgazdasági Kar Debreceni Osztálya  91

 A vidéki osztályok bezárása  92

FELEKEZETI JOGAKADÉMIÁK  93

 Egri Érseki Jogakadémia - Magyar Katolikus Jogakadémia  93

 Tiszántúli Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiája  95

 Együttműködési kísérlet a két jogakadémia között  95

 Kecskeméti Református Jogakadémia 96

 A jogakadémiák megszüntetése  96

FŐISKOLAI LELKÉSZEK  97

 Képzőművészeti Főiskola  97

 Zeneművészeti Főiskola  98

 Testnevelési Főiskola 100

 Kertészeti Főiskola 102

 Színiiskola és Színiakadémia 102

 Iparművészeti Főiskola 103

EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI LELKÉSZEK KÖZÖS MEGMOZDULÁSAI 104

 Országos lelkipásztori konferencia, 1943. június 15-17. 104

 Minisztériumi értekezlet, 1943. szeptember 10. 106

 Az Actio Catholica által szervezett konferenciák 107

NÉHÁNY SZÓ MÁS FELEKEZETŰEK EGYETEMI LELKIGONDOZÁSÁRÓL 117

 Az Országos Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség 117

 A két nagy protestáns egyház a fővárosban 118

KITEKINTÉS 119

FÜGGELÉK 121

 Archontológiai táblázatok 121

 Fontosabb források 125

  Várkonyi Fidél jelentése az 1936/37-es tanévről 125

  Várkonyi Fidél jelentése az 1937/38-as tanévről 128

  Marczell Mihály jelentése Péterffy Gedeon működéséről az 1938/39-es tanév II. és az    1930/40-es tanév I. félévében 131

  Marczell Mihály jelentése Péterffy Gedeon működéséről az 1940/41-es és az 1941/42-es tanévben 133

  Tihanyi Tibor jelentése 1943. január 1. - 1944. április közötti munkájáról  135

  Tihanyi Tibor jelentése 1945. november 15-én 143

  Sass Imre jelentése az 1946/47-es tanévről  155

  Sárvári János egyetemi lelkészi munkaterve 158

IRODALOM 160

LEVÉLTÁRI FORRÁSOK 163