Magyarországi diákok itáliai egyetemeken, 1526-1918

Alcím
Gli studenti ungheresi in Italia dal 1526 al 1918
Szerző
Szlavikovszky Beáta
Kiadás ideje
2007
Kiadó
ELTE Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
978-963-463-961-9
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

Bevezetés   7

A kutatás térbeli és időbeli határai   7

A rendelkezésre álló források, a forrásfeltárás módszerei   7

Az itáliai egyetemjárás hagyományai   8

Az itáliai magyar egyetemjárás jellemzői 1526-1788 között  11

A beiratkozások számának alakulása  11

Magyarországi hallgatók a különböző itáliai tanintézetekben  13

Az itáliai egyetemjárás a hosszú 19. században  17

A hallgatóság magyarországi régiók, megyék szerinti megoszlása  21

A hallgatóság felekezeti megoszlása  25

A diákok nemzetiségi tagozódása  25

A hallgatók szakmacsoportonkénti tagolódása  26

Adattár  28

1. Bolognai Egyetem  35

2. Padovai Egyetem  43

3. Nápolyi Egyetem  57

4. Római Egyetem  58

5. Perugiai Egyetem  62

6. Veronai Egyetem  63

7. Pisai Egyetem  64

8. Firenzei Egyetem  65

9. Sienai Egyetem  66

10.Paviai Egyetem  69

11. Ferrarai Egyetem  72

12. Parmai Egyetem  73

13. Velencei Kereskedelmi Főiskola  74

14. Gregoriana Egyetem Róma, Collegium Germanicum Hungaricum  75

15. Urbaniana Egyetem Róma, Collegium Graecum Sanctus Atanasius 124 

16. Trieszti Kereskedelmi és Tengerészeti Akadémia 129 

17. Messinai Egyetem 134 

Függelék -  Horvátországi diákok 135 

18. Bologna 135 

19. Padova 137 

20. Siena 139 

21. Parma 140 

22. Pavia 141 

23. Róma, Gregoriana 143 

24. Róma, Városi Egyetem 156 

Helynévmutató 157 

Személynévmutató 168 

Gli studenti ungheresi in Italia dal 1526 al 1918   I. parte 190 

Tartalomjegyzék 194