szakmai nap

Az Egyetemi Levéltár 3. szakmai napját 2019. október 25-én az Egyetemi Könyvtár olvasótermében tartottuk. Ezúttal muzeális gyűjteményeink jelenének és jövőjének kérdéseit jártuk körül. A részletes program elérhető itt:  Meghívó az Egyetemi Levéltár 3. szakmai napjára A konferencia előadásai elérhetők Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője című tanulmánykötetben.
2018. szeptember 13-án és 14-én kétnapos konferencia keretében ünnepeltük az ELTE Egyetemi Levéltár alapításának 60. évfordulóját és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség létrejöttének 25. évfordulóját. A konferencia megrendezését a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta. Csík Tamás részletes beszámolója a 2018. szeptember 13-án és 14-én tartott Változó egyetem – változó levéltár című konferenciánkról a Levéltári Szemle 2018. évi 3. számában olvasható.  
2017. november 3-án került megrendezésre a Politika és egyetem – Politikai irányultságok és eszmék recepciója az egyetemi ifjúság gondolkodásában 1780–1990 című konferencia.  A konferencián elhangzott előadások: Ugrai János: Szakszerűség, tudományosság, kritikusság – a politikai aktivitás kezdetei az egyetemi ifjúság körében kétszáz éve Megtekinthető: VIDEOTORIUM-ban
A levéltár 4. szakmai napját 2021. április 22-én tartottuk az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Pályázat keretében az ELTE-MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoporttal közös szervezésben. A konferencia témája egyetemünk korai története és a közép-európai jezsuita oktatás volt. A konferencia meghívója