Új levéltári kiadvány

Megjelent a Felsőoktatástörténeti kiadványok. Új sorozat 17. kötete Szögi László: A temesvári felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1804-1852 címmel. A kötetben a Csanádi Püspökség által alapított Egyházmegyei Szeminárium hallgatóságának, valamint a Temesváron 1841-ben megnyitott és 1850-ig működött püspöki Joglíceum diákságának névsora, illetve azok személyi és tanulmányi adattára található. A két intézményben összesen több mint ezerkétszáz személy tanult a vizsgált időszakban.