Pro Bibliotheca Universitatis – A 2023. év kitüntetettjei

A 2023. év karácsonyán Balogh Ildikó a Közönségszolgálati Osztály szaktájékoztató könyvtárosa és Herendi Katalin, a Főigazgatói Titkárság vezetője részére adományozta az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a Pro Bibliotheca Universitatis kitüntető oklevelét, megköszönve magas színvonalú, és intézményünk presztízsét növelő szakmai munkájukat.

Balogh Ildikó színvonalas és lelkiismeretes szakmai munkájáért, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár muzeális gyűjteményének szakszerű kiszolgálásában és megóvásában játszott kiemelt szerepéért részesült a kitüntetésben. 2017 óta dolgozik az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Közönségszolgálati osztályán, ahol fontos szerepet tölt be az olvasószolgálati munkája mellett a nemzeti kulturális örökség részét képező muzeális állománnyal kapcsolatos valamennyi munkafolyamatban is. Aktívan részt vesz az állomány gondozásában, megóvásában, szolgáltatásban és a kutatói kérdések megválaszolásában. Hasznos segítséget nyújt a műtárgykölcsönzések és a digitális megrendelések ügyintézésében. Rendszeresen vállal könyvbemutatókat, amelyekkel nagyban hozzájárul intézményünk és unikális gyűjteményünk népszerűsítéséhez, szélesebb körben történő megismertetéséhez. Balogh Ildikó az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár elkötelezett munkatársa, aki a feladatait szakszerűen, magas színvonalon, lelkiismeretesen látja el.

Díjátadó - Balogh Ildikó

 

Herendi Katalin elkötelezett munkavégzésével – különös tekintettel az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár titkársági folyamatainak tervszerű és strukturált irányítása, koordinálása, szervezése, valamint a kijelölt stratégiai és pályázati projektek végrehajtása terén nyújtott tevékenységével –, jelentősen hozzájárul az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint egyetemünk pozitív megítéléséhez, jó hírének növekedéséhez. 2014 óta dolgozik az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A rábízott feladatait folyamatosan szakszerűen, magas színvonalon, nagy lelkiismeretességgel és körültekintéssel látja el. Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár megbízható munkatársa, az intézmény jó hírének és presztízsének megőrzése érdekében rendszeresen részt vesz a felsőbb szintű döntések előkészítésében és végrehajtásában. A gazdálkodási és igazgatási ügyintézés, a pályázati tevékenység támogatása, valamint a bér- és munkaügyi feladatok ellátása során is nagy erőfeszítéseket tesz intézményünk hatékony működése érdekében. A könyvtár pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatvégzése és adatszolgáltatása precíz és kiváló. A vezetői értekezletek, megbeszélések, tárgyalások és workshopok szervezésében, lebonyolításában és adminisztrálásában mindig aktív szerepet vállal. A munkatársak és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás és szervezési ügyek intézésében is rendszeresen lehet rá számítani. Szervezett és hatékony munkavégzése alapján elhivatottsága, a könyvtár- és a minőségügy iránti elkötelezettsége folyamatosan bizonyítást nyer.

Díjátadó - Herendi Katalin

 

További munkájukhoz sok sikert és örömöt kíván az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársi közössége!

Kitüntetett munkatársaink névsorát itt érheti el.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL