Egyetemi életrajzi mozaikok – Piller Mátyás

Kétszázötven évvel ezelőtt, 1773-ban XIII. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet, felgyorsítva egyetemünk állami kézbe kerülésének folyamatát. 1635 és 1773 között számos nagy tudású, kiváló jezsuita oktatott egyetemünkön, tevékenységükkel maradandó nyomot hagyva az intézmény történetében. Júliusban az egyetem ásvány- és kőzettárának alapját jelentő gyűjtemény tulajdonosát, Piller Mátyást mutatjuk be. 

Piller Mátyás 1733-ban született Grazban, 1750-ben lépett be a jezsuita rendbe. 1763-tól a rend 1773. évi feloszlatásáig a bécsi Theresianumot vezette, ahol hittant és természetrajzot tanított. 1774-től a nagyszombati egyetemen a természetrajz (állat- és ásványtan) első tanára lett. A következő évben megírta a később több kiadásban is megjelent tankönyvét. 1782-ben Mitterpacher Lajossal együtt egy szlavóniai utazáson vett részt, amelyen több természetrajzi és néprajzi megfigyelést tett, valamint új növényfajokat is leírt. Az utazásról önálló kötet jelent meg. Piller Mátyás hatalmas ásvány-, növény- és őslénytani gyűjteményét 1788-ban bekövetkezett halála után, 1800-ban az állam vásárolta meg az egyetem számára. Ez a gyűjtemény lett az alapja az egyetem ásvány- és kőzettárának.   

Illusztráció szerzője, forrása:
Piller szlavóniai utazásán gyűjtött bogarak ábrája. (Piller, Mathias – Mitterpacher, Ludovicus: Iter per Poseganam Sclavoniae provinciam. Buda, 1783.)