Átadásra került az ELTE első könyvátvevő-automatája

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvátvevő-automatája hivatalosan is átadásra került 2023. december 4-én a könyvtárpalota aulájában a hallgatóknak.

Dr. Sziklai Péter tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes köszöntőjében az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár fejlődésének újabb mérföldköveként értékelte az ELTE első könyvátvevő-automatájának átadását. A legmodernebb technikai innovációk fontos szerepet töltenek be a szolgáltatásban, mely a változásra való nyitottságot és technikai fejlődéshez való alkalmazkodást is szemléltetik. Az új könyvátvételi lehetőség az Egyetemi Könyvtár elkötelezettségét is jelzi szolgáltatásainak folyamatos bővítései iránt az egyetemi közösség szolgálatában.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, Dr. Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária az ünnepélyes átadó alkalmával hangsúlyozta, hogy a könyvtár alapértékei közé tartozik az innovációra és a változásra való nyitottság az információ szabadon hozzáférhetővé tétele érdekében. Az elmúlt szemeszterben az EHÖK támogatásával pilot projekt keretében sikerült a nyitvatartást megnövelni, melyet most sikerül állandósítani, sőt az őszi félévben a szorgalmi időszak végére és a vizsgaidőszak csaknem teljes idejére is kiterjeszteni, hétfőtől péntekig 9 és 22 óra között, szombaton pedig 10 és 22 óra között várva a hallgatókat.

Szélesebb körű hozzáférést a könyvtár az elektronikusan hozzáférhető szakirodalom minél nagyobb arányú vásárlása mellett, a nyitvatartási idő növelésével, valamint olyan automatizált megoldásokkal próbál biztosítani, melyek lehetővé teszik, hogy a hallgatók minél gyorsabban és kényelmesebben tudjanak hozzájutni a tudományos szakkönyvekhez. A webapplikáció, az önkölcsönző automata, az ingyenes önkiszolgáló szkennelés és nyomtatás mind ezt a célt szolgálják, melyek sorába tartozik a most hivatalosan átadásra került könyvátvevő-automata is. Ezen szolgáltatások a nyitvatartási napokon már reggel 7 órától igénybe vehetők.

A bevezetett technikai újítások találkoznak a hallgatói igényekkel, hiszen a tavalyi látogatottság 18 %-kal nőtt a pandémia előtti 2019-es látogatottsági csúcsévhez képest, idén pedig már az első 10 hónapban 22%-kal haladta meg az elmúlt évi adatokat.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez elengedhetetlen a hallgatói igényekre való odafigyelés, a könyvtár pedig a jövőben is azon igyekszik, hogy minél jobban kielégítse az egyetemi polgárok és olvasók igényeit. Megköszönve az ELTE Hallgatói Önkormányzatának együttműködő támogatását, az automatába rejtett könyvajándékok átadásával zárult a megnyitó.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL