A bécsi Pazmaneum magyarországi hallgatói, 1623-1918, (1951)

Elfogyott
Alcím
Matricula Collegii Pazmaniani Viennensis, 1623-1918(1951)
Szerző
Fazekas István
Kiadás ideje
2003
Kiadó
ELTE Levéltára
Kiadás helye
Budapest
ISBN
963 463 621 7
Sorozat
Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban
ISSN
1218-3385
Ismertető

Tartalom

 

Előszó   5

A Pazmaneum története   7

A Pazmaneum növendékei 1623-1784  13

A Pazmaneum növendékei 1803-1918 között  21

A kötet alapjául szolgáló források  25

A források közlésének módja  26

Az adattár készítése során felhasznált kéziratos források  30

I. A Pazmaneum növendékei 1623—1715 között  35

II. A Pazmaneum növendékei 1716—1761 között 193

III. A Pazmaneum növendékei 1766-1784 között 289

IV. Az alapforrásokban nem szereplő, de mégis bizonyíthatóan a Pazmaneumban tanuló növendékek jegyzéke 1630—1755 323

V. A Pazmaneum növendékei 1803-1918 között 347

I. Függelék - A Pazmaneum növendékei 1919-1952 között 433

II. Függelék— Világi konviktorok a Pazmaneumba 451

III. Függelék - Credentionarius diákok 455

Névmutató  457

Helynévmutató513

Resumé 552

Tartalomjegyzék 554