Kezdőlap

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, az ország legrégebbi egyetemének archívuma 2008-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját

Az ELTE Levéltárát, mint a legelső egyetemi levéltárat, fél évszázada létesítette a Művelődésügyi Minisztérium, 1958. július 11-én keltezett rendeletével. Kezdetben a Levéltár szakmai felügyeletét az Egyetemi Könyvtár látta el. Intézményi önállóságát 1983-ban nyerte el, amikor a Minisztérium szaklevéltárrá nyilvánította, ekkortól a rektor közvetlen felügyelete alatt működött. Iratanyaga a kezdeti mintegy 200 fm-ről napjainkra 1300 fm-re gyarapodott, munkatársainak száma 6 főre nőtt – ma a legnagyobb felsőoktatási anyagot őrző egyetemi levéltár. Helyileg kezdetben az egyetem központi épületében működött, majd 1964-től 40 évig az ELTE Ludovika téri épületében, 2005-től pedig a Maglódi úton rendelkezik önálló épülettel. Az eltelt 50 évben a Levéltár szakmai és tudományos tevékenysége egyre színvonalasabbá fejlődött, belföldi és külföldi intézményi kapcsolatai folyamatosan bővültek. Az ELTE Levéltára amellett, hogy az ország legrégebbi egyetemének iratanyagát őrzi, feldolgozza és kutatásra bocsátja, tudományos műhelyként is elismerést szerzett, a hazai felsőoktatástörténeti kutatások, ezen belül a peregrináció-kutatás egyik országosan elismert központja: alapkutatások során feltárta az európai egyetemeken  tanult magyarországi diákok adatait a közép- és újkorban. Külföldi intézményi kapcsolatait a közép-európai egyetemi levéltárakkal építette ki, az együttműködésben a fő hangsúlyt a szomszédos országok – Románia, Szerbia, Szlovákia – hasonló intézményeire helyezte. A rendszerváltozás után a Levéltár folyamatosan szakmai segítséget nyújt a határon túli magyar vonatkozású levéltári iratanyag megmentéséhez és szakszerű rendezéséhez.

A fél évszázados jubileum megünneplésére az ELTE Levéltára nemzetközi konferenciát rendez 2008. szeptember 24-25-én, amelynek helyszíne az Egyetemi Könyvtár Díszterme. A rendezvényen a hazai egyetemi levéltárak mellett 7 európai ország – Ausztria, Németország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Oroszország – egyetemi levéltárainak képviselői vesznek részt. A konferencia témája az informatika alkalmazása az egyetemi levéltárakban, adatbázis-készítés, elektronikus iratok és honlapok, amely témakörben 16 előadás során cserélik ki tapasztalataikat a résztvevő országok levéltárosai.

A jubileumi rendezvény során egy kiállítás keretében mutatjuk be az Egyetemi Levéltár 50 éves történetét, szakmai és tudományos tevékenységének fejlődését, kiadványait, a Magyar Felsőoktatási Levéltárak Szövetségének létrehozásában játszott szerepét, valamint nemzetközi kapcsolatainak kiépülését elsősorban a közép-európai egyetemi levéltárakkal. Ízelítőt nyújtunk értékes dokumentumainkból, okleveleinkből, fotóinkból, pecsétjeinkből, érméinkből, valamint muzeális tárgyainkból egyaránt. A kiállítás szeptember 17-én nyílik és három hétig látogatható.

 
< Előző