egyetemi örökségkoordináció

A kiállítás előre meghirdetett időpontokban látogatható, online regisztrációhoz kötött.
Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője Az ELTE muzeális gyűjteményeit bemutató tanulmánykötet. A kiadvány a 2019. október 25-én tartott levéltári szakmai napon elhangzott előadásokat tartalmazza, és részletesen bemutatja az egyetemen található muzeális gyűjteményeket, többek között az Éremtárat, a Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményt és az ELTE Természetrajzi Múzeumot.  A kötet elektronikus változata elérhető itt.
A 18. századtól az egyetemi oktatás szerves részét képezték a szemléltetőeszközök, amelyeknek használói, gyarapítói ezeket egy idő után gyűjteményekbe szervezték. Az egyetem életével kapcsolatos és az egyetem történetére vonatkozó emlékek gyűjtése a 20. század elején kezdődött, a tárgyak gyűjtése jelenleg az Egyetemi Könyvtár és Levéltár feladata.
2020. június 22-én az Egyetemvezetői Értekezlet elfogadta Az ELTE-n őrzött kulturális örökség felméréséről és digitális gyűjteménybe szervezéséről című előterjesztést, és szakmai hálózat kialakításával, az egyetemi gyűjtemények és muzeális értékek felmérésével bízta meg az Egyetemi Könyvtár és Levéltárat. Az egyetemi örökségkoordináció az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár által irányított, hosszútávú program, melynek résztvevői az ELTE muzeális gyűjteménnyel rendelkező vagy muzeális értékeket őrző szervezeti egységei által kijelölt gyűjteményi koordinátorok.