Könyvbemutatónkon vett részt örökbefogadónk

Könyv-örökbefogadási programunk keretében örökbefogadónk részére restaurátorunk és régi könyves könyvtárosunk részletes bemutatót tartott a támogatott kötetről.

Lazaridisz Georgina Sofia a Healthwhatelse Kft. nevében fogadta örökbe Hevenesi Gábor Amores Josephini … (Szent József szeretete…) című művét. Az ünnepélyes oklevélátadásra és a könyvbemutatóra József napján került sor.

Hevenesi Gábor (1656–1715), jezsuita teológus és történész, 1711 és 1714 között az osztrák–magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnöke volt. Előbb Nagyszombatban, majd Bécsben és Grazban tanított. Tanácsadója volt Kollonich Lipót esztergomi érseknek is, akinek megbízásából a magyar történelmi források összegyűjtését kezdeményezte. Az összegyűlt 91 kötetnyi kéziratot ma az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár őrzi.

Amores Josephini … (Szent József szeretete…) című műve 1692-ben jelent meg Bécsben Leopold Voigt egyetemi nyomdájában, mely nagy számban adott ki magyar vonatkozású műveket. Bár Szent József kultuszának erősödése Nyugaton már a későközépkortól kezdve megfigyelhető, a Szent Józsefről való írások, elmélkedések igazi aranykora a 16. és 17. századra tehető. Lipót császár (ur. 1657–1705) 1675-ben Szent Józsefnek ajánlotta a Habsburg tartományokat, és elsőszülött fiát is róla nevezte el. Hevenesi szerint – aki a korábbi hagyományra támaszkodik – a szentet anyja fájdalom nélkül szülte, felnőtt férfiként pedig szüzességi fogadalmat tett. Ábrázolásában József egyszerre a Szentcsalád feje és gondoskodó édesapa, aki altatja, eteti, később írni, olvasni, majd ácsmesterségre tanítja fiát. Halálát követően József jegyese, Mária mellett foglalhatta el helyét Krisztus színe előtt.

Könyv-örökbefogadónknak ezúton is köszönjük a kötet megmentését.

Könyv-örökbefogadási programunkról honlapunkon találnak részletes információkat. Fogadjon örökbe egy könyvet Ön is! Örökbefogadásra ajánlott könyveink listája itt érhető el.

Örökbefogadott kötetünk:

RMK III 557/2
 

Amores Josephini, sive divorum amabilissimi, divini amoris nutritii, Mariae sponsi, ditionum Austriacae domui subditarum patroni tutelaris, Josephi vita, fovendis piorum cordium amoribus ab ejusdem honori addictissimo academico, e caesareo Societatis Jesu Collegio Viennensi iconibus, et affectibus illustrata, anno MDCXCII Viennae Austriae [Wien]: typis Leopoldi Voigt, Universitatis Typographi, [1692]

Amores Josephini … (Szent József szeretete…) című mű

 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL