Mára csaknem 2 millió dokumentumával az Egyetemi Könyvtár a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. Gyűjtőköre 1949-ig az egyetemen oktatott valamennyi tudományághoz kapcsolódó műveket tartalmazta, ami a későbbiekben

 • filozófiai,
 • közép- és újkori egyetemes történelmi,
 • vallástörténeti, vallástudományi művekre korlátozódott, melyeknek gyűjtésében ma is országos feladatkört lát el.

A könyvtár gyűjti és őrzi továbbá

 • a kutatómunkához szükséges kézikönyveket, szótárakat, tudományos műveket a magyar mellett számos idegen nyelven is,
 • a magyar- és a világirodalom kiemelkedő alkotásait,
 • az ELTE-n védett disszertációkat,
 • az ELTE történetére vonatkozó dokumentumokat.

Európai viszonylatban is jelentős a könyvtárban őrzött, a nemzeti kulturális örökség részét képező muzeális állomány, melynek legértékesebb gyűjteményei:

 • 185 kódex, köztük 14 corvina,
 • mintegy 1.200 ősnyomtatvány,
 • 11.000 XVI. századi antikva,
 • 15.000 barokk és 75.000 XVIII századi mű.

A muzeális anyagban számos régi magyar nyelvemlék, középkori oklevelek, céhlevelek, autográf kéziratok, metszetek és térképek is fellelhetők.

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL