Középiskolai Tanárvizsgáló
Bizottság jegyzőkönyvei

Az 1851-ben végrehajtott egyetemi reform következtében a Bölcsészettudományi Kar további egyetemi tanulmányokra előkészítő jellege megszűnt, helyette főfeladata a középiskolai tanárképzés lett. 1852-ben egy jogszabályban meghatározták a tanárjelöltek vizsgájának követelményeit, majd 1862-ben megalakult a Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság. A Bizottság előtt tett sikeres vizsga után kapta meg a jelölt középiskolai tanári oklevelét. A vizsgáról készült jegyzőkönyvek 1864 és 1949 között maradt fenn. Adatbázisunkban jelenleg több mint 13000 név található: az 1864 és 1945 közt vizsgát tett hallgatók neve, szakja, vizsgájának dátuma és a vizsgajegyzőkönyv levéltári jelzete érhető el.  

eu-logo