Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

PAPP JÓZSEF: Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Budapest, 1982. 350 p.


Tartalom

Bevezető     7
I. Az egyetem és fakultásai elnevezésének, címének változása
  9
II. Az egyetem szertartási szokásai és alkalmai 
 15
 A tanévnyitó közgyűlés 
 18
 A rektori és dékáni tisztségváltás szertartása
 19
 Az új tanárok beiktatása
 21
 A hallgatók beiktatása (dopositio) 22
 A kitüntetéses doktoravatás
 29
 A díszdoktorság
 35
 A jubileumi diploma adományozása
 41
 Az egyetemi kitüntetések
 42
  „Pázmány Péter Egyetemi Emlékserleg” 42
  „Pro Universitate Emlékérem”
 44
  „Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme”
 44
  „A Kar Kiváló Oktatója”
 45
  „Jó tanulással, jó sportolással a szocializmusért”
 47
 Magánalapítvány-tétel szokása
 47
 Az Egyetem alapításának és újjáalakításának jubileumi évfordulói
 49
 Üdvözlőirat
 57
 A rendezvények égisze
 58
 A karok sorrendje
 58
 Az Egyetem saját halottja
 59
III. Az Egyetem jelvényei
 61
 Jogarok
 64
 Tisztségláncok
 64
 Az új jogarok és tisztségláncok
 65
 A díszöltözetek
 70
 Pecsétek (sigillumok)
 77
 Az Egyetem címere
 84
 Egyetemi zászlók és lobogók
 89
 A magyar királyi koronázási jelvények másolata
 95
 A Szentjobb őrizete
 95
IV. Az Egyetem épület- és tárgyi emlékeinek inventáriuma
 97
 Épületek, szobrok és egyéb relikviák
 98
 Az  Egyetem érememlékei
136
 Az Egyetem pénzemlékei
150
 Az Egyetem bélyegemlékei
150
V. Az Egyetem és a karok alapítólevele
153
 Az 1635. május 12-én kelt alapítólevél
159
 Az Egyetem alapítását megerősítő, 1635. október 8-án kelt királyi oklevél
165
 A jogi kar 1667. január 2-án kelt alapítólevele
173
 Az Egyetem királyi rangra emeléséről 1769. július 17-én kelt adománylevél
187
 Az 1780. március 25-én kelt Diploma inaugurale
199
VI. Életrajzi adatok az Egyetem alapítójáról és névadójáról
271
 Pázmány Péter (1570-1637)
271
 Eötvös Loránd (1848-1919)
276
VII. Ünnepélyek, avatások forgatókönyve
281
 Állami ünnepélyek
281
 Egyetemi ünnepélyek
282
 Avatások
283
 Arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomák átadása
292
 Egyéb ünnepélyek
293
VIII. Függelék
295
 Az Egyetem rektorainak és kancellárjainak névsora
297
 Az Egyetem díszdoktorainak névsora307
 Az Egyetem kitüntetéses doktorainak névsora
315
 A képek jegyzéke
323
 Rövidítések, jelmagyarázatok335
IRODALOM
337
Tartalomjegyzék angolul
345
Tartalomjegyzék németül
347
Tartalomjegyzék oroszul
349