SZÖGI LÁSZLÓ: Mérnökképző intézet a bölcsészeti karon 1782-1850. (Instituto Geometrico-Hydrotechnicum). Budapest, 1980. 261 p.


Tartalom

 
1. Előzmények az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum alapításáig
  3
2. Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum, az első egyetemi szintű magyar mérnökképző intézet
 23
3. Reformkori törekvések az önálló magyar Műegyetem létrehozására
121
4. A Műegyetem és a műszaki felsőoktatás reformjának kérdései az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában. A mérnöki intézet egyesítése az Ipartanodával
192
Jegyzetek
221
Függelék
251
Rövidítések jegyzéke
256
Ingenieur-bilden des Institut auf der Philosophischen Fakultät 1782-1850
257