260. Ásványtani Tanszék

 

1855-1990

36 doboz = 4,34 ifm

 

            Az ásványtant eredetileg az orvosi karon oktatták, s az 1850/51-es tanévben került át - közoktatásügyi miniszteri leirattal - a bölcsészettudományi karhoz. 1895-ig a tanszéken tanították az ásvány- és kőzettanon kívül a geológiát is.  1945 után a nagy átszervezések idején, 1949-ben állították fel a Természettudományi Kart, s természetesen erre a korra került az Ásványtani Tanszék is, mely 1957-ben, az Ásvány- és Kőzettani Intézet kettéválasztásával vált teljesen önállóvá.

            A fond anyaga az 1945 előtti korszakból rendkívül töredékesen maradt fenn. Az 1945 után keletkezett iratok jórészéhez nincsenek segédkönyvek, ezek hiányában az anyag egyenkénti átnézéssel kutatható.