255. Állatszervezettani Tanszék

 

1858-1972

32 doboz = 3,98 ifm

 

A biológia szak struktúrájában 1949 után érdemleges válto­zások következtek. A meglévő tanszékek közül az Általános Ál­lattani és Összehasonlító Bonctani Tanszéken fokozott hang­súlyt kapott az állatélettan, majd a sejttan. 1967-ben önálló Állatélettani Tanszéket létesítettek. Az állatszervezettan ok­tatása jelenleg az Állatszervezettani, valamint 1973-tól az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékeken folyik.

A tanszék iratait évenkénti sorszámos rendben iktatták. Kü­lön tárgyi csoportokat alakítottak ki a személyi, a tudományos kutatások és a gazdasági ügyek irataiból. Ezek egyúttal a fond állagai is. Az Állattani Múzeum és Intézet iratai főként lel­tári naplókból állnak,

A kutatás az a/ állag kivételével - melynél az iktatóköny­vek megmaradtak - darabonkénti átnézéssel lehetséges.