112. Keleti Szláv és Balti  Filológiai Tanszék

 

1961-1992

11 doboz = 1,32 ifm

 

            A szláv nyelvek oktatása egyetemünkön 1849-ben kezdődött el, amikor Ferenc Józsefet "helyettesi" minőségben megbízták a szláv nyelvészet és irodalom előadásával. 1866-ban ugyanőt nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a bölcsészkar kívánságára. E nyelvek oktatásában a következő állomás 1919 márciusa, mikor is Bonkáló Sándort a rutén nyelv és irodalom nyilvános rendes tanárává nevezték ki. (1924 végén eltávolították, nyugdíjazták, ezzel az oktatás is elhalt.) A nagyhírű szlavista, Melich János 1921-ben lett nyilvános rendes tanára a karnak.

            A második világháború után, a politikai változásoknak megfelelően 1946-ban Trócsányi Zoltánnal az élen felállították az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéket. Bonkáló Sándort is reaktiválták, aki 1948-as újabb nyugdíjazásáig az Ukrán Nyelv és Irodalom Tanszéken működött.

            Az orosz oktatását az 1947-ben megnyílt Egyetemi Orosz Intézet vette át, s 1950-ben önálló fakultás rangjára emelték. 1952-ben a budapesti Tudományegyetem Lenin Intézete nevet vette fel, s aztán 1954 és 1958 között önálló egyetemként működött tovább. 1956-tól újra a bölcsészkaron képezték az orosz tanárokat. Ugyancsak 1956-ban a Lenin Intézet orosz tanszékeiből a kar kebelén belül Kardos László vezetésével Orosz Filológiai Tanszéket állítottak fel.

            A fond döntően ennek a tanszéknek az 1960-as évek elejétől keletkezett irataiból áll. A legtöbb irat a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek elejéig terjedő időszakból maradt meg. A tanszéki levelezésbe sokszor belekeveredett a Szláv Tanszékcsoport anyaga is, hiszen a tanszékvezető és a tanszékcsoport vezetője gyakran ugyanaz a professzor volt. A vegyes iratok között hallgatói jellemzések (a hatvanas évek második feléből), az oktatók dossziéi (bennük publikációs jegyzékek, besorolások, munkatervek), néhány tanszéki- és tanszékcsoporti ülés jegyzőkönyve, valamint statisztikai jelentések és a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó iratok találhatók még 1980-tól 1991-ig. Az iratok évrendezettek, egyenkénti átnézéssel kutathatók.