104. Középkori Egyetemes Történeti Tanszék

 

1951-1975

7 doboz = 0,84 ifm

 

            Egyetemünkön csak a XIX. század második felétől kezdték el oktatni a Magyarország történetétől elválasztott új stúdiumot, az egyetemes történelmet, melynek első tanára - 1866-tól - Somhegyi (Schröck) Ferenc volt. Somhegyi 1879-ben bekövetkezett halála után az addig egységes tanszék több önálló egységre tagolódott: így alakult meg a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék is.  A Történettudományi Intézetnek a Bölcsészettudományi Karon történt alapítása nyomán - a történelmi tanszékek, így a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék önállósága is megszűnt.

            A Tanszék iratai 1953-tól - 1951-től 1956-ig iktatókönyv is maradt - állnak rendelkezésünkre. Az iratok iktatás nélküliek, évkörök szerint rendezettek. A vegyes állagban kéziratok, jegyzetek és keltezés nélküli iratok találhatóak.