24. Egyetemi Művészeti Együttesek

 

1958-2009.

86 doboz = 10,32 ifm

 

            Az Egyetemi Színpad szervezeti és működési szabályzatát a Rektori Tanács 1958. január 17-i határozata fogadta el. Az egyetemen azonban már korábban is működtek különféle kulturális csoportok, így például az Egyetemi Körhöz tartozó Ének-, illetve Zenekar, mely utóbbi már az 1860-as években megalakult. Az Egyetemi Tanács 1955-ben színielőadások és más kulturális események rendezésére alkalmas Egyetemi Kultúrterem létesítését határozta el, s még ugyanebben az évben megkezdődött a Bölcsészettudományi Kar épületében egy színházterem kialakítása. Az egyetemi kultúrotthon első szabályzattervezetét a Rektori Tanács 1957. szept. 13-i ülése tárgyalta. Bár az intézmény elnevezésére már ekkor az Egyetemi Színpad nevet ajánlották, ezt nem fogadták el, de bizottságot küldtek ki egy újabb tervezet kidolgozására. A hivatalosan el nem ismert Egyetemi Színpadot kezdetben a Bölcsészettudományi Kar Kulturális Bizottsága irányította. 1958 elején azonban de iure megalakult az Egyetemi Színpad, melynek 1965-ös új szervezeti és működési szabályzattervezetében hangsúlyozták, hogy programját az egyetem és nevelési feladatainak szolgálatába kell állítani. E célkitűzés megvalósítását szolgálták és szolgálják az "irodalmi estek", melyeken az irodalomtörténet egyes korszakait reprezentáló művek kerültek előadásra; a mai magyar irodalom jeles képviselői pedig gyakran személyesen is szerepeltek a Színpadon. A Színpad felügyeletét az Egyetem és a társadalmi, valamint az ifjúsági szervezetek megbízottaiból álló, 1958-ban létesült Kulturális Bizottság látta el.

A Színpad iratai között többnyire csak műsornaptárak találhatók, az anyag egyenkénti átnézéssel kutatható.