3/b. A Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei

1931-1948

4 doboz = 0,48 ifm

 

A Gazdasági Bizottság 1929-ben alakult, üléseinek ránk ma­radt utolsó jegyzőkönyve 1948. szept. 28.-i dátumú. A Gazdasági Bizottság havonkénti ülésein a vallás- és közoktatásügyi Mi­nisztérium, a Gazdasági Igazgatóság, a karok képviselői és az ülés tárgyától függően egyes meghívottak vettek részt, Felada­tai közé a költségvetés, a zárszámadás és az anyagi források karok közötti szétosztása tartozott. Az első húsz ülés jegyző­könyve hiányzik, az 1944 októbere utáni ülések jegyzőkönyvei esetlegesen maradtak fenn. Az anyag egyenkénti átnézéssel ku­tatható.

 

 

 

1.

doboz

1931-1933.

év

20-49.

sz. ülés

2.

1934-1937.

év

50-89.

sz. ülés

3.

1938-1941.

év

91-131.

sz. ülés

4.

1942-1948.

év

132. sz. üléstől 1948. IX. 28-ig