Kezdőlap arrow Kiadványaink

1. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből

 

1. Muszka Erzsébet: A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön 1770-1848. Budapest, 1974. 214 p.

2. Dénes Iván Zoltán : Szekfű Gyula magántanári képesítésének ügye 1914-1916. Budapest, 1976. 74 p.

3. Gergely András : Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófiai Tanszékének története 1867-1918. Budapest, 1976. 50 p.

4. Horváth Pál : Egyetemi jogi művelődésünk fejlődéstörténetéhez. Budapest, 1980.

5. Szögi László : Mérnökképző intézet a bölcsészeti karon 1782-1850. (Instituto Geometrico - Hydrotechnicum). Budapest, 1980. 261 p.

6. Antal Lajos : Az olasz nyelv és irodalom oktatása a Budapesti Tudományegyetemen 1794-1980. Budapest, 1981. 36 p.

7. Papp József: Hagyományok és tárgyi emlékek az Eötvös Loránd Tudomány-egyetemen. Budapest, 1982. 350 p.

8. Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970 . I-II. Szerk.: Szögi László. Budapest, 1982. 524 p.

9. Kulcsár Erzsébet : Egyetemünk kérdései az országgyűlésen 1825-1944. Budapest, 1982. 387 p.

10. Kiss József Mihály - Szögi László - Ujváry Gábor : Az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Levéltára 1635-1975. Budapest, 1988. 431 p.

11. Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701 . Sajtó alá rendezte: Zsoldos Attila, Budapest, 1990. 369 p.

12. Bíró Judit : Magántanárok a pesti Tudományegyetemen 1848-1952. Budapest, 1990. 154 p.

13. Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken . Szerk.: Ujváry Gábor. Budapest, 1991. 126 p.

14. Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből. Szerk.: Kiss József Mihály. Budapest, 1991. 209 p.

15. Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez  Szerk.: Horváth Ákos. Budapest, 1997. 336 p.

16. Haimann György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon : A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára 1773. Budapest, 1997. 307 p.

17. Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében. Budapest, 1997. 163 p.

18. Farkas Gábor Farkas : Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig II. Nagyszombat, 1632-1690. Szeged, 1997. 381 p.

19. Kese Katalin : Kultúra és filológia a Román Tanszék történetének tükrében. Budapest, 1999.297 p.

20. Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Júlia : Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1990. II. kötet. Budapest, 1999. 431 p.

21. Berzeviczy Klára : A magyar katolikus klérus elitjének képzése 1855-1918. Budapest, 2000. 148 p.

22. Ács Tibor : Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió 1848-1849. Budapest, 2001. 170 p.

23. Farkas Gábor Farkas : A nagyszombati Egyetemi Könyvtár az alapításkor 1635.Budapest, 2001. 258 p.

24. Kovács Mária : Budapesti egyetemi énekkarok 1862-1948. Budapest, 2001. 69 p.

25. Bognár Krisztina – Kiss József Mihály – Varga Júlia : A Nagyszombati Egyetem fokozatot szerzett hallgatói 1635-1777. Budapest, 2002. 418 p.

26. Kádár Zsófia – Kiss Beáta – Póka Ágnes: A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 1635-1773. Budapest, 2011. 430 p.

A kiadványok az Eötvös Kiadó boltjában a Kecskeméti u. 10-12. alatt, a jogi kar épületében kaphatók