A levéltár részletes és folyamatosan frissülő fond- és állagjegyzéke a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség UnivA elnevezésű közös adatbázisában érhető el, ahová a fondjegyzékben szereplő, kék színnel jelzett fondfőcsoportok nevére kattintva lehet eljutni.

Az UnivA adatbázis Böngészés menüpontjában az Iratképzőkre kattintva lehetőség nyílik egy-egy szervezeti egység más-más fondokban lévő összes iratanyagának megtekintésére (pl. az ELTE Bölcsészettudományi Kar iratképző neve alatt megtalálhatjuk a 2. Questura iratai, a III. A Bölcsészettudományi Kar szervezeti egységei és a 8. Bölcsészettudományi Kar fondokat és fondcsoportokat is). Szintén az iratképzők adnak lehetőséget a szervezeti egységek elődjeinek és utódjainak megtekintésére (pl. ELTE Idegennyelvek Főiskolája utódja az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ).
 

VIII. Tanintézetek, intézmények (ELTE), 1635-2018, 2035,82 ifm

I. Központi szervezeti egységek, 1635-2018, 1907,02 ifm

1., Rektori Hivatal iratai, 1635-2018, 268,84 ifm
2., Quaestura iratai, 1905-1952, 60,53 ifm
3., Gazdasági Hivatal iratai, 1896-1950, 18,82 ifm
4. Egyetemi ügyek kormánybiztosa, 1919, 0,12 ifm
5. Egyetemi politikai megbízott, 1919, 0,05 ifm
6. Diákjóléti Hivatal, 1931-1949, 3,48 ifm
7. Állam- és Jogtudományi Kar, 1825-2004, 184 ifm
8. Bölcsészettudományi Kar, 1773-1995, 216,1 ifm
9. Nyelv- és Irodalomtudományi Kar, 1953-1957, 4,44 ifm
10. Történettudományi Kar, 1953-1956, 1,92 ifm
11. Természettudományi Kar, 1944-1996, 158,8 ifm
12. Élet- és Földtudományi Kar, 1953-1956, 1,2 ifm
13. Matematikai, Fizikai és Kémiai Kar, 1953-1957, 2 ifm
14. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, 1864-1949, 6,12 ifm
15. Középiskolai Tanárképző Intézet, 1870-1949, 6,85 ifm
16. Bér- és Munkaügyi Osztály, 1949-2007, 143,64 ifm
17. Egyetemi Orosz (Lenin) Intézet, 1949-1958, 6,15 ifm
18. Idegen Nyelvek Főiskolája, 1951-1956, 0,3 ifm
19. Egyetemi Könyvtár, 1779-2006, 51,05 ifm
20. Egyetemi Levéltár, 1956-2015, 9,48 ifm
21. Egyetemi Szakszervezeti Bizottság, 1947-1968, 0,36 ifm
22. Egyetemi DISZ, KISZ Bizottság, 1951-1988, 2,16 ifm
23. Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC), 1912-1985, 0,36 ifm
24. Eötvös Művészeti Együttesek, 1958-2009, 10,32 ifm
25. Kulturális, Közművelődési Titkárság, 1970-1999, 0,96 ifm
26. Eötvös Kollégium, 1895-1950, 12,24 ifm (Eötvös Collegium levéltára)
27. Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 1873-1991, 10,73 ifm
28. Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, 1955-2000, 9,35 ifm
29. Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, 1949-1979, 4,02 ifm
30. Tanító- és Óvóképző Kar, 1902-2007, 77,95 ifm
31. Tanárképző Főiskolai Kar, 1975-2003, 50,2 ifm
32. Szakmunkások Egyetemi Előkészítő Tanfolyama, 1975-1990, 6,16 ifm
33. Személyzeti Osztály, 1953-1998, 65,61 ifm
34. Munkaügyi Döntőbizottság, 1965-1989, 1,92 ifm
35. Számítóközpont, 1980-1997, 8,26 ifm
36. Egyetemi Főigazgató iratai, 1991-1997, 6,24 ifm
37. Felvételi Előkészítő Bizottság iratai, 1975-1989, 0,36 ifm
38. Politikai Főiskola, 1990-1991, 1,92 ifm
39. Audio-Vizuális Technikai Központ (BTK) iratai, 1971-1995, 1,56 ifm
40. Az MSZMP egyetemi szervezetének iratai, 1959-1989, 1,32 ifm41. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 1880-2000, 52,37 ifm
42. Idegennyelvi Továbbképző Központ, 1953-2002, 402 ifm
43. Szociológiai Intézet, 1974-2002, 15,6 ifm
47. Gazdasági Igazgatóság, 1970-2000, 6,6 ifm
48. Horthy István kollégium, 1940-1943 (1983), 0,12 ifm
54. Pedagogikum Központ, 1983-2016, 14,56 ifm

II. Az Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti egységei, 1941-1990, 2,85 ifm

51. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, 1952-1977, 1,39 ifm
52. Statisztikai tanszék, 1941-1975, 0,84 ifm
53. Tudományos Szocializmus Tanszék, 1959-1990, 0,62 ifm

III. A Bölcsészettudományi Kar szervezeti egységei, 1880-2017, 33,66 ifm

101. Történelem Segédtudományai Tanszék, 1880-1995, 4,57 ifm
102. Történelmi Szeminárium, 1889-1939, 0,3 ifm
103. Történeti Intézet, 1935-1990, 1,45 ifm
104. Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1951-1975, 0,84 ifm
105. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1960-1984, 0,48 ifm
106. Középkori Magyar Történeti Tanszék, 1964-1982, 0,48 ifm
107. Kelet-Európa Története Tanszék, 1950-1980, 0,48 ifm
108. Művészettörténeti Tanszék, 1950-1979, 0,24 ifm
109. Tudományos Szocializmus Tanszék, 1961-1996, 2,4 ifm
110. Történész Könyvtár, 1971-1985, 0,12 ifm
111. Román Tanszék, 1945-1987, 1,38 ifm
112. Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, 1961-1992, 1,32 ifm
113. Neveléstudományi Tanszék, 1958-1988, 2,16 ifm
114. Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 1958-1980, 1,92 ifm
115. Magyar Középkori és Koraújkori Tanszék, 1976-1994, 0,96 ifm
116. Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, 1951-1979, 0,96 ifm
117. Bölcsészettudományi Kari Központi Könyvtár, 1974-2003, 2,28 ifm
118. Szociálismunkás-képző Tanszék, 1989-2000, 5,16 ifm
119. Művelődéstörténeti Tanszék, 1984-2017, 2,68 ifm
120. BTK Hallgatói Önkormányzat, 1998-2010, 3,36 ifm

IV. A Természettudományi Kar szervezeti egységei, 1805-2010, 92,29 ifm

251. Fizikai-Kémiai Tanszék, 1919-1951, 0,6 ifm
252. Származás- és Örökléstani Tanszék, 1950-1994, 4,08 ifm
253. Botanikus Kert, 1805-1974, 7,67 ifm
254. Növényszervezettani Tanszék, 1950-1974, 7,32 ifm
255. Állatszervezettani Tanszék, 1858-1972, 3,94 ifm
256. II. számú Kémiai Intézet, 1887-1914, 0,72 ifm
257. Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék, 1938-1972, 3,12 ifm
258. Földtani Tanszék, 1920-2007, 5,04 ifm
259. Alkalmazott és Műszaki Földtani Tanszék, 1960-2006, 2,2 ifm
260. Ásványtani Tanszék, 1855-1975, 4,32 ifm
261. Kőzettan- és Geokémiai Tanszék, 1971-1995, 3,6 ifm
262. Őslénytani Tanszék, 1907-2007, 7,08 ifm
263. Regionális Földrajzi Tanszék, 1965-1996, 5,4 ifm
264. Geofizikai Tanszék, 1953-1980, 1,92 ifm
265. Földrajzi Tanszék, 1949-1969, 1,58 ifm
266. Általános Természetföldrajzi Tanszék, 1967-1991, 1,8 ifm
267. Térképtudományi Tanszék, 1953-1983, 5,24 ifm
268. Kémiai Technológiai Tanszék, 1951-1983, 1,94 ifm
269. Általános Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1966-1980, 1,44 ifm
270. Szervetlen- és Analitikai Kémiai Tanszék, 1872-1980, 2,56 ifm
271. Szerves Kémiai Tanszék, 1935-1984, 5,48 ifm     
272. Matematikai Intézet, 1983-1987, 0,36 ifm
273. Mikrobiológia Tanszék iratai, 1963-1990, 2,28 ifm
274. Geológiai Tanszékcsoport iratai, 1983-2005, 4,32 ifm
275. Biokémiai Tanszék, 1992-2006, 1,8 ifm
276. Környezetfizikai Tanszékcsoport, 1981-2005, 3,24 ifm
278. Meteorológiai Tanszék, 1980-1995, 3,24 ifm
 

XIV. Személyek, 1838-2017, 48,97 ifm 

401. Oroszlán Zoltán iratai, 1909-1971, 1,68 ifm
402. Fejér Lipót iratai, 1872-1959, 8,04 ifm
403. Bogsch László iratai, 1935-1985, 2,52 ifm
404. Pais Dezső iratai, 1877-1973, 15 ifm
405. Mátrai László iratai, 1948-1977, 1,32 ifm
406. Arató Endre iratai, 1961-1979, 0,05 ifm
407. Andics Erzsébet iratai, 1965-1984, 0,24 ifm
408. Mauritz Béla iratai, 1907-1940, 0,03 ifm
409. Scherf Emil iratai, 1912-1967, 0,84 ifm
410. Vadász Elemér iratai, 1949-1969, 0,48 ifm
411. Elekes Lajos iratai, 1965-1973, 0,12 ifm
412. Wolfram Ervin iratai, 1937-1979, 0,84 ifm
413. Buzágh Aladár iratai, 1919-1966, 0,12 ifm
414. Méhely Lajos iratai, 1838-1948, 1,56 ifm
415. Mödlinger Gusztáv iratai, 1921-1974, 0,24 ifm
416. Eötvös Loránd iratai, 1870-1917, 0,02 ifm
417. Ujházy Lászlóné iratai, 1972-1982, 1,08 ifm
418. Szimonidesz Lajos iratai, 1902-1949, 13,32 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
419. Papp Károly iratai, 1890-1960, 11,76 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
420. Mendöl Tibor, 1923-1965, 1,08 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
421. Uhl Antal iratai, 1927-1981, 1,32 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
422. Fitz József iratai, 1927-1963, 0,48 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
423. Kisbán Emil iratai, é.n., 0,24 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
424. Kerekess József iratai, 1919, 0,12 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
425. Miklós Ödön iratai, 1910-1938, 0,48 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
426. Cavallier József iratai, 1904-1961, 0,12 ifm (Egyetemi Könyvtár, Kézirattár)
427. Szandtner Pál iratai, 1884-1963, 0,12 ifm
428. Czigány Magda iratai, 1990-1994, 0,24 ifm
429. Balázs Györgyné iratai, 1959-1998, 2,16 ifm
430. Siklós András iratai, 1950-1970, 2,4 ifm
431. Székely György iratai, 1947-2017, 1,2 ifm
432. Ladányi Andor iratai, 1960-1990, 2,28 ifm
433. Riesz Frigyes iratai, 1922-1949, 0,48 ifm
434. Almási János iratai, 1942-2000, 0,72 ifm
435. Unger Mátyás iratai, 1964-1988, 1,2 ifm
436. Havasi Mihály iratai, 1960-1967, 0,03 ifm
437. Bruckner Győző iratai, 1931-2000, 0,96 ifm
438. Kucsmann Árpád iratai, 1952-2012, 0,6 ifm
439. Magyary Zoltán iratai, 1908-1945, 1,92 ifm (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék)
440. Szabad György iratai, 1955-1990, 0,48 ifm
 

 XV. Gyűjtemények, 1263-1991, 6,54 ifm              

49. Középkori és koraújkori oklevélgyűjtemény, 1263-1676, 0,3 ifm
50. Vegyes iratok, 1665-1991, 6,24 ifm

Összesen: 2091,33 ifm

URL: http://univa.mflsz.hu/index.php/eotvos-lorand-tudomanyegyetem-leveltara

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EL