Budapesti egyetemi énekkarok 1862-1948

KOVÁCS MÁRIA: Budapesti egyetemi énekkarok 1862-1948. Budapest, 2001. 69 p.


Tartalom

 
Előszó 7
Kezdet és Hőskor (1862-1906)
 9
Aranykor (1906-1941)
13
Alkonyat (1941-1948)
47
Repertoár 
52
Névmutató
59
Summary
63
Resumé
64
Resümee
65
Források és irodalom
66
Illusztrációk jegyzéke
68