Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió 1848-1849

ÁCS TIBOR: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió 1848-1849. Budapest 2001. 170 p.


Tartalom

 
Előszó
  7
I. Haditanfolyam a bölcsészkaron, 1848. október-december
  8
 Az egyetemi hadtudományi oktatás előzményei
  8
 Előkészületek a tudományegyetem hadi tanfolyamának megnyitására
 11
 Rendelet a hadi tanfolyam működésére
 16
 A hadi tanfolyam hallgatói
 19
 A hadi tanfolyam tanári kara
 23
 A tantárgyak és a leckerend
 29
 Oktatási zavarok és hallgatói kérések
 40
II. A pesti egyetemi légió megalakulása, katonai tevékenysége a téli és tavaszi hadjáratokban, 1848. január-április
 50
 A légió megszervezése és harci útja Balmazújvárosig 
 50
 Újra egyetemi hadi tanfolyam vagy rendes honvédcsapat ?
 54
 Az egyetemi légió szerepe a tiszafüredi hídfő védelmében
 60
 A pesti egyetemi légió a Maros-vonal védelmében 
 77
 A pesti egyetemi légió az 1849. március 22-i kiszombori ütközetben
 82
 Toborzás az egyetemi légió honvédzászlóaljjá alakításáért
 86
III. A pesti egyetemi légió átalakulása a 90. honvédzászlóaljjá és működése a nyári hadjáratban, 1849. május-augusztus
 93
 Egyetemi légióból honvédzászlóalj
 93
 Törekvés a pesti tudományegyetem hadi tanfolyama újra indítására
101
 Makón és Szegeden, Bánátban és Bácskában
104
 Az utolsó napok és utolsó csaták
112
Epilógus
116
Források rövidítései
121
Okmánytár (1-62)
125