A magyar katolikus klérus elitjének képzése 1855-1918

BERZEVICZY KLÁRA: A magyar katolikus klérus elitjének képzése 1855-1918. Budapest, 2000. 148 p.


Tartalom

 
Bevezetés
  7
A papképzés Magyarországon
  8
 A papság felsőfokú képzésére szolgáló magyarországi hittani intézetek
  8
 Az 1855-ös konkordátum utáni helyzet
  9
A Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Kara
 10
 A teológiai kar az 1858-as tantervi reform után
 11
 A teológiai kar a dualista korban
 12
 - A Hittudományi Kar pesti egyetemről való kizárásának terve
 12
 - Tervek egy katolikus egyetem megalapítására
 13
 - Az egyetemi hitszónoki tisztség megszűnése és újjáélesztése
 15
 - A tanrendi reform
 16
A Hittudományi Kar hallgatói
 21
Függelék: A kar diákjai az egyházi elit soraiban
 33
Adattár
 35
 Forrásközlés módja 
 36
 A Hittudományi Kar hallgatóinak névsora 1855-1918
 43
 Névmutató 
123
Levéltári források
145
Irodalom
145
Die Studenten der Katolische Theologischen Fakultät der Universität zu Pest 1855-1918
147