Kezdőlap

Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667-1850

 

 

Újabb kötettel gyarapodott a „Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat”-unk. 11. kötetként megjelent Durovics Alex és Kónya Péter könyve az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatóinak adattára 1667-1850 között. A sorozat – többek között – megjelenteti az 1850 előtti hazai felsőoktatási intézmények hallgatóságának adattárait a megmaradt források alapján. Együttműködésünk során az ELTE-MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoporttal elkészült az eddigi katolikus vagy állami tanintézetek (Nagyvárad, Pozsony, Kolozsvár) után egy protestáns (evangélikus) intézmény, az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatóinak adattára. A kiadvány amellett, hogy a felső tagozaton tanuló diákok adatait közli, a források ritka szerencsés megmaradásának és értékének köszönhetően beveszi a közöltek körébe a 17. században (1667-1711 között) a gimnáziumban tanuló diákokat is. A források nagy része (kollégiumi anyakönyvek, osztálykimutatások, katalógusok) az Eperjesi Állami Levéltárban található, de hiánypótló dokumentumok maradtak a budapesti Evangélikus Országos Levéltárban is. A majdnem négyezer (3795) diákot számláló adatbázist és a diáktársadalom különféle szempontok szerinti elemzését Durovics Alex készítette, míg a kollégium történetéről szóló fejezeteket Kónya Péter írta. Az adattár használhatóságát a szokásos mutatók segítik.

 

 
< Előző   Következő >