Kezdőlap

Magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói adatbázisai

 

2015. június 8-tól új adatbázis kutatható az ELTE Levéltára honlapján! Az „Adatbázisok” menüpontban a „Magyarországi felsőoktatási intézmények” alcím alatt a Levéltár megjelenteti azon felsőoktatási intézmények hallgatóságának adattárát, amelyek 1580 és 1918 között működtek Magyarországon. Magyarországon 1850 előtt a szerzetesi főiskolákkal együtt 109 felsőoktatási intézmény működött hosszabb-rövidebb ideig. 1850 és 1918 között a szerzetesi főiskolák nélkül 82 felsőfokú tanintézet létezett. Ezek forrásai Magyarországon és a szomszédos országok levéltáraiban és könyvtáraiban találhatók.

 

A most megjelent adatbázisok – 8 intézmény hallgatói adattára, mintegy 19.000 hallgató - még a munka kezdetét jelentik: a végső cél feltárni a történelmi Magyarországon működött valamennyi felsőfokú oktatást folytató intézmény (egyetemek, akadémiák, művészeti-, agrár-, kereskedelmi szakfőiskolák, teológiák, szerzetesi főiskolák) hallgatóságának forrásait, vagyis összeállítani a történelmi Magyarország értelmiségi adattárát.

 

A munka forrásai: 1. Egyetemi, akadémiai, főiskolai, szemináriumi anyakönyvek, hallgatói névsorok, amelyek személyi adatokat is tartalmaznak. 2. Kari anyakönyvek, classificatiok. 3. Promóciós nyomtatványok. 4. Diákegyesületek, kongregációk, kollégiumok anyakönyvei és névsorai. 5. Nyomtatott érdemsorozatok, értesítők. 6. Almanachok, sematizmusok, kalendáriumok.

 

Az adattárakban elsősorban személyekre lehet kutatni, akikre kétféle módon is rá lehet keresni: egyrészt egy betűrendes névsorban, másrészt – ha van erről információ – akkor a megfelelő intézmény adatbázisában. Az adatbázisokat az ELTE Levéltára koordinálásával és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az adott felsőoktatási intézmények levéltárosai állították össze.

 
< Előző   Következő >