Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében

MÓZESSY GERGELY: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében. Budapest, 1997. 163 p.


Tartalom

 
Tartalom
  7
Előszó
  9
PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM
 11
 Az ifjúsági pasztoráció múltja Pázmány Péter egyetemén
 11
 A hitszónoki tisztség felújítása
 12
 Egyetemi hitszónokok (1908-1934)
 15
 A hitszónoklat válsága
 24
 Az egyetemi lelkészség felállítása (1935-1936)
 26
 Egyetemi hitszónokok és lelkész egyidejű működése  (1936-1938)
 30
 A két tisztség egyesítése
 33
 Egyetemi lelkészek (1939-1950)
 36
 Kísérlet a klinikai lelkészség intézményesítésére
 50
1939: EGYETEMI TANÁCSOK VÉLEMÉNYEI LELKÉSZSÉGEK SZERVEZÉSÉRŐL
 51
FERENC JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM
 53
JÓZSEF NÁDOR GAZDASÁGI ÉS MŰEGYETEM
 56
 Lelkigondozás nyomai a lelkészség felállítása előtt
 56
 Megbízott műegyetemi lelkészek (1942-1945)
 57
 A differenciálódás és megszüntetés kora (1945-1949)
 60
 Közgazdasági Kar
 60
 Mérnökképző Karok
 61
 Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar (Sopron)
 65
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
 70
 Kísérlet az egyetemi lelkészség megszervezésére (1943-1944)
 70
 Egyetemi lelkész Szegeden
 74
ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM
 78
 Egyetemi hitszónokok
 79
 
Egyetemi lelkészek
 80
DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM
 83
AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM
 86
 Budapest 86
 Mezőgazdasági Kar Keszthelyi Osztálya
 87
 Mezőgazdasági Kar Mosonmagyaróvári Osztálya
 89
 Mezőgazdasági Kar Debreceni Osztálya
 91
 A vidéki osztályok bezárása
 92
FELEKEZETI JOGAKADÉMIÁK
 93
 Egri Érseki Jogakadémia - Magyar Katolikus Jogakadémia
 93
 Tiszántúli Evangélikus Egyházkerület Miskolci Jogakadémiája
 95
 Együttműködési kísérlet a két jogakadémia között
 95
 Kecskeméti Református Jogakadémia 96
 
A jogakadémiák megszüntetése
 96
FŐISKOLAI LELKÉSZEK
 97
 Képzőművészeti Főiskola
 97
 Zeneművészeti Főiskola
 98
 Testnevelési Főiskola
100
 Kertészeti Főiskola
102
 Színiiskola és Színiakadémia
102
 Iparművészeti Főiskola
103
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI LELKÉSZEK KÖZÖS MEGMOZDULÁSAI
104
 Országos lelkipásztori konferencia, 1943. június 15-17.
104
 Minisztériumi értekezlet, 1943. szeptember 10.
106
 Az Actio Catholica által szervezett konferenciák
107
NÉHÁNY SZÓ MÁS FELEKEZETŰEK EGYETEMI LELKIGONDOZÁSÁRÓL
117
 Az Országos Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség
117
 A két nagy protestáns egyház a fővárosban
118
KITEKINTÉS
119
FÜGGELÉK
121
 Archontológiai táblázatok
121
 Fontosabb források
125
  Várkonyi Fidél jelentése az 1936/37-es tanévről
125
  Várkonyi Fidél jelentése az 1937/38-as tanévről
128
  Marczell Mihály jelentése Péterffy Gedeon működéséről az 1938/39-es tanév II. és az    1930/40-es tanév I. félévében
131
  Marczell Mihály jelentése Péterffy Gedeon működéséről az 1940/41-es és az 1941/42-es tanévben
133
  Tihanyi Tibor jelentése 1943. január 1. - 1944. április közötti munkájáról 
135
  Tihanyi Tibor jelentése 1945. november 15-én
143
  Sass Imre jelentése az 1946/47-es tanévről 
155
  Sárvári János egyetemi lelkészi munkaterve
158
IRODALOM
160
LEVÉLTÁRI FORRÁSOK
163