HAIMANN GYÖRGY - MUSZKA ERZSÉBET - BORSA GEDEON: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára 1773. Budapest, 1997. 307 p.


Tartalom

I. A nagyszombati jezsuita kollégium leltára, 1773 (Muszka Erzsébet)
 
 A Jézus Társaság feloszlatását követő rendelkezések
  7
 A nagyszombati jezsuita kollégium 1773-as leltárai
 14
  A leltár írása, nyelve
 17
  A leltár szerkezete, tartalma
 19
 A nagyszombati kollégium az 1773-as inventárium tükrében
 21
  A kollégium épületegyüttese
 21
 A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt templom
 27
  A templom épülete, díszítése, berendezése
 27
  A templom felszerelése
 29
   Kegyszerek és az oltárok egyéb tartozékai
 29
   Domborművek, szobrok és festmények a templomban
 32
   Apácamunkák; ereklyetartók, művirágok
 32
  A sekrestye berendezése, felszerelése
 33
   A papi öltözékek
 33
   Egyéb textilneműk
 35
   A sekrestyében lévő egyéb holmik; fémből készült tárgyak
 36
   A világítás
 37
  Egyéb tárgyak
 37
  A templom könyvei
 38
  A szertartások zenéje
 39
   A zenészek és énekesek
 39
   A hangszerek
 39
   A kottatár
 40
 A kollégium mint lakóhely
 43
  A kollégium belső képe
 43
  A kollégium lakói, elhelyezésük, ellátásuk
 45
   A kollégium lakói  45
   A lakószobák
 46
  Az ellátás
 50
   Az élelmezés és étkezés
 50
   A ruházat
 55
   Mosás és tisztálkodás
 56
   A fűtés  57
   Pihenés
 58
   Kirándulás, utazás 
 58
   A színielőadások
 59
 A kongregációk
 60
 A kollégium gyűjteményei, tudományos műhelyei
 64
  A könyvtár
 65
  Egyéb, kisebb könyvtárak
 68
   A csillagászati könyvtár
 69
   A matematikai könyvtár
 69
   A gyógyszertár könyvei
 69
  Az éremgyűjtemény
 70
 A csillagászati torony és gyűjteményei
 72
 A csillagvizsgáló és felszerelése
 72
  A fénytani gyűjtemény
 75
  A fizikai gyűjtemény
 77
  Egyéb gyűjtemények
 79
 A gyógyszertár
 82
  A patika
 82
  Az előcsarnok
 83
  A laboratórium
 84
  Az anyagkamra
 84
  A patikus szobája
 85
  A gyógyszertár edényei és különféle eszközei
 85
  A gyógyszertár anyagkészlete
 87
 A kollégium vagyoni helyzete
 91
  A kollégium birtokai
 92
  A kollégium földjei Nagyszombat területén
 92
  A kollégium pénzügyei
 94
   A kongregációk vagyona
 97
   A kollégium pénztára
 99
 Jegyzetek
 99
II. A nagyszombati egyetemi nyomda az 1773. évi leltár tükrében (Haiman György)
 
 Bevezetés
115
 A nyomda történeti forrásai
116
 A nyomdáról a leltár rendje szerint
119
  A nyomda helye és helységei
119
  A nyomda anyagi helyzete 123
  Nyomdai eszközök és anyagok 124
  A nyomda könyvtárában található tárgyak
126
  A fusoria vagy betűöntöde
126
  A betűminta 
129
 Az 1773. évi betűminta áttekintése 
132
  Latin (antikva) betűk
132
   Iniciálék
132
   Díszbetűk
133
   A „Fette Versalien”, vagyis kövér verzálisok
133
   A címbetűk
134
   A szövegbetűk
134
  A német és szlovák betűk
135
  Körzetek, vagyis szedhető nyomdai díszek
136
  Metszett és öntött könyvdíszek
138
 A nyomda személyzete és a bérek
141
  Az impresszorok
141
  A szedők
142
  A kollacionisták
142
 A betűöntő
143
  A réznyomó
143
 A rézmetszetek lemezei
144
  Jutalmak
147
 A nagyszombati könyvkötés kérdéséhez
148
 Könyvművészeti törekvések a nagyszombati nyomdában
149
III. A nagyszombati egyetemi nyomda könyvraktárának leltára, 1773 (Borsa Gedeon)
 
 Bevezetés
155
 A bibliográfiai azonosítás
156
 Kötött könyvek
159
 Példányszám
162
 A kiadványok ára
165
 A kiadványok jellege
166
 IV. Adattár 
 1. Az 1773. évi leltár tartalommutatója a három levéltári példány konkordanciájával (ME)
171
 2. A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda egykorú alaprajzai és a helységek fennmaradt leírása (HGY, ME)
179
 3. Adattár az egyetemi nyomda gépeinek, betűinek 1773. évi leltárához; személyi, bérügyi stb. kimutatásaihoz; betűmintájához; a rézmetszetek lemezeinek jegyzékéhez (HGY)                                                     
189
  A nyomda leltára 
192
  A betűminta
196
   Iniciálék 
197
   Kurzív verzálisok
202
   Cím- és szövegbetűk
203
   Idegen betűk
207
   Német és szlovák betűk
208
   Körzetek, vagyis szedhető nyomdai díszek („Röslein und Zierrathen”)
211
   Jelek
216
   Metszett és öntött könyvdíszek
216
  A nyomda személyzetének és béreinek állapota
218
  A rézmetszetek lemezei
221
 4. A nagyszombati egyetemi nyomda raktáraiban az 1773. évi leltár alkalmával talált könyvek összeírása, azonosítása és jegyzékeiknek korszerű bibliográfiai adatokkal való kiegészítése (BG)  
227
  Bevezetés
229
  Inventarium Librorum compactorum in Bibliotheca Typographiae existentium
231
   Libri Ecclesiastici
231
   Libri Hungarici
238
   Libri Slavonici
240
   Libri Germanici
241
   Libri Prohibiti in Cruda
242
  Libri in Cruda in Eadem Bibliotheca et aliis Typographiae
Depositoriis existentes 
242
   Theologici
247
   Concionatores
250
   Controversistici
251
   Ascetici
253
   Vitae
257
   Precatorii
258
   Juristae
259
  Philosophici 
260
  Mathematici
262
  Historici 
262
  Humanistici
265
  Varii
267
  Hungarici
269
  Slavonici
276
  Germanici
280
  Gallici
282
  Libri Croatici
282
  Libri Bohemici
283
  Con(n)otatio Librorum actu(m) Labore existentiu(m)
283
V. Függelék
 
 Bibliográfia (ME)
287
 Kéziratok, levéltári források (ME)
295
 Nyomdászati szakkifejezések magyarázata (HGY)
297
 Betűöntők, nyomdászok és rézmetszők (HGY) 
301
 Képek jegyzéke (HGY) 
307