Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez

Tanulmányok az újkori külföldi magyar egyetemjárás történetéhez. Szerk.: Horváth Ákos. Budapest, 1997. 336 p.


Tartalom

Hamza Gábor - Szabó Béla: A magyar-olasz jogászkapcsolatok történetéhez
  7
Kiss József Mihály: Magyarországi születésű hallgatók a bécsi egyetemen 1715-1789  14
Molnár László: A pesti orvostudományi kar hazai és külföldi  hallgatói  1790-1850
 91
Szögi László: A karlsruhei Technische Hochschule magyar kapcsolatai a kezdetektől a második világháborúig 
127
Vámos Éva: Magyar természettudomány- és mérnökhallgatók német egyetemeken 1867-1914
171
Zsidi Vilmos:A bécsi Export Akadémia magyarországi hallgatói  1898-1919191
Orosz Zsuzsanna: A padovai és a bolognai egyetem magyarországi hallgatói a két világháború között223
Simovits Ágnes: Magyar ösztöndíjasok Angliában a két világháború között
261
Weigand Erzsébet: Magyar ösztöndíjasok az Egyesült Államokban a két világháború között
281
Heilauf Zsuzsanna: A müncheni Képzőművészeti Akadémia  magyarországi hallgatói a kezdetektől 1919-ig
313