Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből

Tanulmányok a magyar felsőoktatás XIX-XX. századi történetéből Szerk.: Kiss József Mihály. Budapest, 1991. 209 p.


Tartalom

Előszó
  5
Ujváry Gábor: Egyetemek képviselete az országgyűlésen
  7
Zsidi Vilmos: Magyar ösztöndíjasok és volt kereskedelmi főiskolai hallgatók keleten /Forrásközlés/ 
 71
Szögi László: Temesvári és kassai műegyetem létesítésének tervei 1918 előtt
105
Kiss József Mihály: Párhuzamos utak.
A kolozsvári és a pozsonyi egyetem válságos időszakának történetéhez
123
Kiss Márton: Műegyetem alapítási kísérlet Győrött az 1960-as években
163