Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken

Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken. Szerk.: Ujváry Gábor. Budapest, 1991. 126 p.


Tartalom

Székely György köszöntője
  5
Szögi László: Katolikus egyetemalapítási törekvések Magyarországon
 10
Török József: A római katolikus Hittudományi Kar a budapesti egyetemen 1913-1950 között
 40
Bolberitz Pál: A Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia
 48
Ladányi Sándor: A református teológiai akadémiák helye felsőoktatásunkban
 53
Csohány János: Református teológiai fakultás Debrecenben 1914-1950
 65
Pröhle Károly: Az evangélikus teológia és lelkészképzés helye és szerepe a magyar felsőoktatásban
 75
Fabinyi Tibor: Evangélikus Teológiai Fakultás Sopronban 1923-1950
 84
Schweitzer József: Az Országos Rabbiképző Intézet helye a magyar felsőoktatásban
 95
Borsodi Csaba: A hittudományi fakultások leválasztása a tudományegyetemekről 1950 nyarán
105
Várszegi Asztrik zárszava
125