Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 1635-1975

KISS JÓZSEF MIHÁLY - SZÖGI LÁSZLÓ - UJVÁRY GÁBOR: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. 1635-1975. Budapest, 1988. 431 p.


Tartalom

  
Bevezetés
 
 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezetének fejlődése
  6
 Az egyetem levéltári anyagának sorsa
 10
 Az Egyetemi Levéltár létrejötte és fejlődése
 16
 A levéltári anyag tagolása, a repertórium szerkezete
 24
 Jegyzetek
 29
A Levéltár fondjai
 
 1. Rektori Hivatal
 31
 2. Quaestura
 57
 3. Gazdasági Hivatal 
103
 4. Egyetemi ügyek kormánybiztosa
111
 5. Egyetemügyi politikai megbízott
113
 6. Diákjóléti Hivatal
115
 7. Állam- és Jogtudományi Kar
119
 8. Bölcsészettudományi Kar
153
 9. Nyelv- és Irodalomtudományi Kar
175
 10. Történettudományi Kar
179
 11. Természettudományi Kar
181
 12. Élet- és Földtudományi Kar
193
 13. Matematikai, Fizikai és Kémiai Kar
195
 14. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság  
197
 15. Középiskolai Tanárképző Intézet
205
 16. Bér- és Munkaügyi Osztály
213
 17. Egyetemi Orosz (Lenin) Intézet
215
 18. Idegen Nyelvek Főiskolája
221
 19. Egyetemi Könyvtár
223
 20. Egyetemi Levéltár
235
 21. Egyetemi Szakszervezeti Bizottság
237
 22. Egyetemi DISZ, KISZ Bizottság
239
 23. Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
241
 24. Egyetemi Színpad
245
 25. Kulturális, Közművelődési Titkárság 
247
 26. Eötvös József Kollégium 
249
 27. Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
253
 28. Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
259
 29. Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 
261
 30. Országos Természettudományi Tanács
265
 50. Vegyes iratok
267
 51. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
277
 52. Statisztikai Tanszék
279
 101. Történelem Segédtudományai Tanszék
281
 102. Történelmi Szeminárium
285
 103. Történeti Intézet
287
 104. Középkori Egyetemes Történeti Tanszék 
289
 105. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék291
 106. Középkori Magyar Történeti Tanszék
293
 107. Kelet-Európa Története Tanszék 
295
 108. Művészettörténeti Tanszék 
297
 251. Fizika-Kémia Tanszék 
298
 252. Származás- és Örökléstani Tanszék
301
 253. Botanikus Kert
303
 254. Növényszervezettani Tanszék
311
 255. Állatszervezettani Tanszék
315
 256. II. számú Kémiai Intézet 
319
 257. Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék
321
 258. Földtani Tanszék
323
 259. Alkalmazott és Műszaki Földtani Tanszék
325
 260. Ásványtani Tanszék
327
 261. Kőzettan-Geokémiai Tanszék
329
 262. Őslénytani Tanszék
331
 401. Oroszlán Zoltán iratai
333
 402. Fejér Lipót iratai
337
 403. Bogsch László iratai
341
 404. Pais Dezső iratai 
345
 405. Mátrai László iratai
351
 406. Arató Endre iratai 
354
 407. Andics Erzsébet iratai
355
 410. Vadász Elemér iratai
359
 411. Elekes Lajos iratai
361
Függelék
 
 Borsodi Csaba: A Hittudományi Kar iratai
363
 Szögi László: Az Orvostudományi Kar iratai
387
 Rövidítések jegyzéke
407
 Das Archiv der Loránd Eötvös Universität
408
 Eötvös Loránd University Archive
411
 Les Archives de l’Université Eötvös Loránd des Sciences
414
 Archiv Univerzity Eötvös Loránda
420
 Arhiva Universităţii de Stiinţe „Eötvös Loránd”
423
 Arhiv Univerziteta „Eötvös Loránd” 
426