405. Mátrai László iratai

 

1948-1977

11 doboz = 1,32 ifm

 

            Mátrai László (1909-1983) filozófiát, esztétikát, magyar irodalomtörténetet tanult Egyetemünkön: 1931-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett, 1941-ben egyetemi magántanár lett. Akadémikus (1948-tól levelező, 1962-től rendes tag), az MTA II. osztályának titkára (1953-1955; 1960-1970), 1970-től osztályelnöke, egyetemi tanár (1973-tól), az ELTE BTK Marxizmus-leninizmus Tanszékcsoportjának vezetője volt. 1933-tól az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, melynek 1945-1979 között főigazgatója volt. 1939-1943 között az Eötvös Kollégiumban tanított.

            A hagyaték hiányos: alig tartalmaz személyes jellegű iratokat, inkább csak hivatalosakat és félhivatalosakat. Az anyag időbeli megoszlása is egyenetlen - e szempontból is észrevehetően csonka. Az egyes állagokon belül évrendben találhatóak a dokumentumok. Az év nélküli, pontosan be nem sorolható iratok az állagok végén vannak. A hagyaték, jellegéből adódóan, egyenkénti átnézéssel kutatható.

            Mátrai László működésével kapcsolatos anyag az Egyetemi Könyvtár fondjaiban is található.